Eriarvoiset tuensaajat

Jos kokoaikatyötä tehneen työnhakijan viikoittaista työaikaa on lyhennetty 1 §:n 2 kohdan mukaisesta syystä yhdellä tai useammalla päivällä viikossa tai jos viikoittaisen työajan lyhentyminen johtuu sääesteestä, hänelle maksetaan työttömyysetuus näiltä kokonaan työttömiltä päiviltä ottamatta huomioon työssäolopäiviltä saatua palkkaa. (Ote työmarkkinalaista.)

Jos työtön menee osa-aikaiseen tai satunnaiseen työhön, se pienentää hänen työttömyysetuuttaan. Hänen kokonaistulonsa jää todennäköisesti pienemmäksi kuin edellä mainitulla työntekijällä, jonka viikottaista työaikaa on lyhennetty yhdellä päivällä ja jolle maksetaan siltäkin päivältä työttömyysetuutta.

Jos työtön rekisteröi toiminimen, hänelle ei makseta tukea, vaikka yritys ei ensimmäisenä vuonna tuottaisi mitään. Tällä ilmeisesti halutaan estää pienten yritysten perustaminen. Miksi se halutaan estää?

Advertisements

Your comment - Sinun kommenttisi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s