Jaetaan maa

Tuntuu, että kotimaamme on jakautunut jyrkästi niihin, jotka palvovat rahaa (ehkä siksi, koska heillä on sitä), ja niihin, jotka haluavat demokraattisemmin toimivaa, inhimillisempää yhteiskuntaa. Miksei toimittaisi sovussa ja jaettaisi tämä kaunis maamme kahteen osaan, rauhanomaisesti:

Eteläisin Suomi jää poliitikko-Hallitsijoiden kynsiin. Sen alueen Kuluttajat verotetaan pystyyn ja jäävät vielä velkaakin. Jokainen heidän askeleensa valvotaan, säännellään, kielletään, pakotetaan. Jos menettää työpaikkansa, joutuu tekemään juuri niin kuin virkamiesjumala määrää; edes vapaaehtoistyötä ei saa tehdä, opiskella ei saa, satunnaisista töistä tulee taloudellista tappiota, toiminimen perustaminen vie heti tuen alta. Tässä valtakunnan osassa pahin rikos on olla maksamatta verotoimistolle kaikkea, mitä se keksii vaatia, vaikka sitten ennakkoveroja tai veroja oletetusta tulosta, jota ei koskaan tapahtunut. Talkootyötä tai vapaaehtoistyötä ei enää tehdä, koska siitä hyötyä saavaa verotetaan niin, että rutisee, eikä kenelläkään ole varaa maksaa rahattomasta hyödystä euroja verotoimistoon. Tässä itsenäisten kuluttajien luvatussa maassa ei ole ilmaista sairaanhoitoa, ei ilmaista koulutusta, tiet ovat yksityisiä ja niiden käyttäjät maksavat tietulleja. Hanasta tuleva vesi on yksityisen firman omistuksessa ja maksaa maltaita. Mummot laitetaan laitokseen, jos heillä on luovuttaa hoidostaan esimerkiksi talonsa, tai on riittävästi säästöjä; hoito sitten tehostetaan mahdollisimman lyhytaikaiseksi, jotta laitoksen kannattavuus paranee – talot tietysti jäävät niille. Pankit lainaavat digirahaa, jonka ovat luoneet tyhjästä ja vievät omaisuutesi, kun ajaudut maksuvaikeuksiin. Ne korottavat maksujaan, vähentävät palveluitaan ja hallitsevat sinua “edustajiesi” ja muiden suuryritysten kanssa. Maksat kaikesta, mitä saat, olet itsenäinen. Jos menetät työsi, oma syy – joudut pakkotyöleiriin ilmaiseen työhön, kunnes parannat tapasi. Samaan aikaan eduskunnan Hallitsijasi nostelevat palkkioitaan ja jäävät korkeille eläkkeille heti eduskunnasta pois jouduttuaan, jopa yhden kauden jälkeen. Siitä, niinkuin muistakin asioista, valitetaan, mutta se ei johda mihinkään, koska Hallitsijat eivät omia etujaan huononna ja hehän ne päättäjiä ovat, et sinä. “Mulle heti kaikki, muista viis” on tämän valtion motto.

Loppuosa maata jää niille, jotka haluavat toimia paikallisemmin, parantaa yhteishenkeä alkaen omalta asuinalueelta ja jatkuen valtion ylimmille tasoille asti. Asioista keskustellaan, kaikkeen voi vaikuttaa. Jokaista kuunnellaan. On helppo laatia internet-palvelu, jonka kautta asioita avoimesti tuodaan esille ja niihin voi antaa palautetta. Jotkin asiat ratkaistaan enemmistöä miellyttävällä tavalla, osa neuvotellaan niin, että jokainen on mahdollisimman tyytyväinen. Perimmäisistä arvoista käydään jatkuvaa keskustelua, ja sellaisiksi ovat nousseet lähimmäisenrakkaus, tasavertaisuus, avoimuus, rehellisyys, toinen toisensa kunnioittaminen, luonnon säilyminen puhtaana. On palattu pieniin perheviljelmiin, jossa luomuruokaa tuotetaan paikallisesti. Maaseudun kauan tyhjillään olleet omakotitalot on kunnostettu asunnoiksi ja uusia rakennetaan niin perheiden voimin kuin yhteiskunnan järjestäminä talkootöinäkin, joissa nuoret oppivat kokeneemmilta. Yksilö ei ajattele ensin omaa taloudellista etuaan vaan on jo noustu sen yläpuolelle ja puhalletaan yhteen hiileen. Tämän valtion asukkaiden silmissä pahimpia ‘rikoksia’ ovat ahneus ja häikäilemättömyys, perua vanhasta valtiosta. Onneksi ahneus on käymässä harvinaisemmaksi ökyrikkaiden ja suuryritysten muutettua eteläisimpään maan osaan, jossa niillä on Hallitsijoiden ja pankkien tuki ja veronmaksajat ovat vapaata riistaa. Tässä pehmeämmässä valtiossa on onnistuttu luomaan kansalaispalkkasysteemi, joka takaa yhteisen omaisuuden tasaisemman jaon kaikille, minkä lisäksi kukin voi tehdä työtä, opiskella tai mitä kukin haluaakin, ja lisätä tulojaan tai parantaa elintasoaan (eivät välttämättä ole sama asia), jos haluavat. Suurin osa kansalaisten tarvitsemista peruspalveluista on järjestetty yhteisomistuksen ja talkootyön pohjalta, jolloin verotus jää lieväksi: miksi verottaa, kun palvelut on jo hoidettu. On otettu oppia historiasta ja yritetään olla tietoisia niin sosialismin kuin fasisminkin vaaroista, ja demokratian sudenkuopista. Kansalaisten oma aktiivisuus ja henkinen kasvu auttaa selviytymään kokeiluajasta, ja systeemi alkaa toimia yhä paremmin. EU:sta on tietysti erottu jo aikoja sitten, ollaan itsenäisiä ja puolueettomia ja kaikkiin muihin maihin pidetään hyvät suhteet, mikäli mahdollista.

Advertisements

Orjatyömalli

http://fifi.voima.fi/tiedostot/Osallistavan_sosiaaliturvan_toimeenpano_luonnos1_251013.pdf

“Seurakuntien tai kolmannen sektorin vapaaehtoistyö on myös mahdollista hyväksyä osallistavan sosiaaliturvan piiriin, mikäli työtön itse näkee tämän mielekkääksi. Vapaaehtoistyöhön ei kuitenkaan voida velvoittaa sanktion uhalla.”

Vapaaehtoistyöstä ei varmaankaan kuitenkaan makseta “aktivointilisää” tai “kulukorvausta”, ellei kansalainen nöyryytä itseään ja muuta vapaaehtoistyötään työkkärin järkkäämäksi “työttömän pakko-orjatyöksi”. Vapaaehtoistyötä tuskin edes hyväksytään vapauttavaksi tekijäksi orjatyöstä, ellei vapaaehtoistyöntekijä suostu kertomaan työpaikallaan olevansa Työtön. Ihmisten ei ole tarkoitus auttaa toinen toisiaan vapaaehtoisesti. Heitä on nöyryytettävä ja saatava näyttämään siltä, että heidät on pakotettava tekemään sitä, mitä he muutenkin olisivat tehneet. Näinkö?

“Osallistaminen tulee toteuttaa yksilön hyvinvoinnin lähtökohdista siten, että yksilön osallistuminen yhteiskuntaan lisää subjektiivista hyvinvointia. Osallistamisessa hyvänä nähdään jo pienikin osallistuminen. Muutaman tunnin osallistuminen viikossa nähdään parempana vaihtoehtona kuin viikon täysipäiväinen osallistuminen kerran kolmessa kuukaudessa.”

Eli kansalainen ei itse osaa/saa/halua päättää, mikä lisää hänen subjektiivista hyvinvointiaan; se on jo päätetty, ja jos siihen ei henkisen hyvinvointinsa uhraten suostu, menettää toimeentulonsa. Vai tarkoitetaanko orjatyön teettäjän subjektiivista hyvinvointia, jonka hän saavuttaa orjatyöläisen suorittaman työn avulla?

“Osallistavassa sosiaaliturvassa hyväksytään se, että työvoimassa on olemassa aina tietty marginaalinen väestönosa, jolle avoimille työmarkkinoille työllistyminen on erittäin epätodennäköistä tai mahdotonta työmarkkinoiden rakenteellisista muutoksista johtuen. Tälle väestönosalle tavoitteena on tarjota osallistavan sosiaaliturvan kautta hyvinvointia ylläpitävää toimintaa ja palvelua ilman suoranaista avoimille työmarkkinoille työllistymisen päämäärää.”

Eli tässä myönnetään se, ettei orjatyö työllistä, mutta silti se aiotaan runnoa läpi.

“Työryhmän ratkaistavaksi jää, voivatko yritykset tarjota osallistavia toimenpiteitä työttömille ilman työehtosopimusten mukaista palkkaa? Yritysten poissulkeminen osallistamistulon piiristä vähentää avoinna olevien tehtävien määrää.”

Eli aiotaan luoda palkkatyöläisten ja orjatyöläisten ryhmät samoille työpaikoille. Jännää, eikö? Miten kauan palkannauttijat uskovat asemansa olevan horjumaton, niinkuin me orjatyöläisetkin uskoimme, kunnes työpaikka tai yritys meni alta?

Kiero kysely

http://yle.fi/uutiset/rikkaat_ja_pienituloiset_ylen_kyselyssa_sosiaalituet_passivoivat_ihmisia/6995504

Ylen pikku kyselyssä viime vuoden loppupuolella esitettiin lista kieroja kysymyksiä, ja niiden vastauksia tulkittiin mielivaltaisesti. Väitettiin, että kansalaisten mielestä sosiaalituet passivoivat ihmisiä. Tässä muutama kysymyksistä kommenttieni kanssa:

“Suomen sosiaalituet johtavat siihen, että liian harva ottaa vastuun omasta pärjäämisestään.”
Just joo, äitiysrahat, ilmainen koulunkäynti, työttömyysturva ja julkinen sairaanhoito pois rikkailta, ja ne, jotka pitävät tuen saajia loisina, joutuvat allekirjoittamaan sopimuksen, että eivät itse koskaan noihin tukiin turvaudu.

“Sosiaali- ja terveyspalveluita pitäisi yksityistää nopeammin.”
Ei pitäisi yksityistää lainkaan, ei nopeasti eikä hitaasti; yksityisen vanhustentalon tai sairaalan ylin tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, eli niiden VELVOLLISUUS on tarjota mahdollisimman halpaa ja huonoa palvelua mahdollisimman kalliilla; paras niiden näkökulmasta olisi, jos mummot luovuttaisivat vanhainkodille koko omaisuutensa ja kuolisivat heti sen tehtyään.

“Suomen pitäisi ottaa nykyistä enemmän pakolaisia.”
Pakolaiset eivät ole itseisarvo sen paremmin kuin verotuskaan on itseisarvo; pitää kysyä, mitä voimme tehdä Afrikan riiston lopettamiseksi, jotta sen kansat saavat asiansa kuntoon, eikä pakolaisiksi enää jouduta.

“Ilmastonmuutoksen torjumiseksi myös suomalaisten pitää vähentää energiankulutustaan huomattavasti.” Energiankäyttöä pitää vähentää energiavarojen hupenemisen vuoksi; ilmastonmuutos on bluffia ja suuri rahankeräyshuijaus. Energialaitokset toki hyötyisivät, jos käyttäisimme energiaa vähemmän; nehän voivat sitten nostaa kiinteitä kuukausimaksuja, jotta niiden tulotaso pysyy samana ja voitot kasvavat.

“Lakia voi rikkoa, jos oma moraali ja laki ovat ristiriidassa.”
Voi rikkoa, mutta vielä parempi on yrittää korjata huonoja ja moraalittomia lakeja.

“Joillakin ihmisryhmillä on toisia enemmän taipumusta rikollisuuteen ja häiriökäyttäytymiseen.”
Totta kai narsisteilla on tämä taipumus, mutta en suosittele heidän tappamistaan, eikä heitä kouluttaakaan voi – en siis tiedä, mitä sille ongelmalle pitäisi tehdä.

“Valtion tuella ei pidä pitää pystyssä tappiollista yritystoimintaa, vaikka työpaikkoja menetettäisiin.”
Jotkin peruspalvelut toimivat parhaiten valtion (eli meidän yhteisessä) omistuksessa – esimerkiksi posti, pankit, rautatie, satamat, tielaitos jne – joten ne pitäisi kansallistaa uudelleen; yksityisille suuryrityksille ei saa maksaa tukiaisia meidän rahoistamme, mutta yhden hengen yrityksiä pitäisi sallia aloitettavan ilman nykyisiä estoja ja rajoituksia.

“Suomessa ihmisiä holhotaan liikaa erilaisin säädöksin, yksilön vapauksia pitää lisätä.”
Tämä kysymys ei kuulu: “Sosiaaliturva pitää poistaa”. Kyllä, ihmisiltä on Suomessa viety yksityisyys ja omista asioista päättämisoikeus, ja sosiaaliturva on vain pikkuruinen korvaus vapauden menettämisestä; korjataan yhteiskuntaamme vapaammaksi ja turvallisemmaksi: se on haaste, mutta ei luovuteta toivoa.

“Lihansyöntiä pitää vähentää.”
Ehkä, maailmanlaajuisen ruokapulan takia, mutta se saattaa johtaa diabetes- ja paino-ongelmiin, jos siirrytään pelkästään hiilihydraatteihin.

“Naiset ovat Suomessa edelleen epätasa-arvoisessa asemassa miehiin nähden.”
Naiset ovat erilaisia kuin miehet; Suomessa niin miehet kuin naisetkin ovat orjuutetussa, tarkkaillussa, kontrolloidussa ja aivopestyssä asemassa; pyritään vapautumaan ja edistymään kansalaisina, ei erillisinä ryhminä. Tämä on taas tätä yritystä saattaa kansanryhmät riitelemään keskenään sen sijaan, että toimittaisiin yhdessä yhteiseksi hyväksi.