Orjatyömalli

http://fifi.voima.fi/tiedostot/Osallistavan_sosiaaliturvan_toimeenpano_luonnos1_251013.pdf

“Seurakuntien tai kolmannen sektorin vapaaehtoistyö on myös mahdollista hyväksyä osallistavan sosiaaliturvan piiriin, mikäli työtön itse näkee tämän mielekkääksi. Vapaaehtoistyöhön ei kuitenkaan voida velvoittaa sanktion uhalla.”

Vapaaehtoistyöstä ei varmaankaan kuitenkaan makseta “aktivointilisää” tai “kulukorvausta”, ellei kansalainen nöyryytä itseään ja muuta vapaaehtoistyötään työkkärin järkkäämäksi “työttömän pakko-orjatyöksi”. Vapaaehtoistyötä tuskin edes hyväksytään vapauttavaksi tekijäksi orjatyöstä, ellei vapaaehtoistyöntekijä suostu kertomaan työpaikallaan olevansa Työtön. Ihmisten ei ole tarkoitus auttaa toinen toisiaan vapaaehtoisesti. Heitä on nöyryytettävä ja saatava näyttämään siltä, että heidät on pakotettava tekemään sitä, mitä he muutenkin olisivat tehneet. Näinkö?

“Osallistaminen tulee toteuttaa yksilön hyvinvoinnin lähtökohdista siten, että yksilön osallistuminen yhteiskuntaan lisää subjektiivista hyvinvointia. Osallistamisessa hyvänä nähdään jo pienikin osallistuminen. Muutaman tunnin osallistuminen viikossa nähdään parempana vaihtoehtona kuin viikon täysipäiväinen osallistuminen kerran kolmessa kuukaudessa.”

Eli kansalainen ei itse osaa/saa/halua päättää, mikä lisää hänen subjektiivista hyvinvointiaan; se on jo päätetty, ja jos siihen ei henkisen hyvinvointinsa uhraten suostu, menettää toimeentulonsa. Vai tarkoitetaanko orjatyön teettäjän subjektiivista hyvinvointia, jonka hän saavuttaa orjatyöläisen suorittaman työn avulla?

“Osallistavassa sosiaaliturvassa hyväksytään se, että työvoimassa on olemassa aina tietty marginaalinen väestönosa, jolle avoimille työmarkkinoille työllistyminen on erittäin epätodennäköistä tai mahdotonta työmarkkinoiden rakenteellisista muutoksista johtuen. Tälle väestönosalle tavoitteena on tarjota osallistavan sosiaaliturvan kautta hyvinvointia ylläpitävää toimintaa ja palvelua ilman suoranaista avoimille työmarkkinoille työllistymisen päämäärää.”

Eli tässä myönnetään se, ettei orjatyö työllistä, mutta silti se aiotaan runnoa läpi.

“Työryhmän ratkaistavaksi jää, voivatko yritykset tarjota osallistavia toimenpiteitä työttömille ilman työehtosopimusten mukaista palkkaa? Yritysten poissulkeminen osallistamistulon piiristä vähentää avoinna olevien tehtävien määrää.”

Eli aiotaan luoda palkkatyöläisten ja orjatyöläisten ryhmät samoille työpaikoille. Jännää, eikö? Miten kauan palkannauttijat uskovat asemansa olevan horjumaton, niinkuin me orjatyöläisetkin uskoimme, kunnes työpaikka tai yritys meni alta?

Advertisements

2 thoughts on “Orjatyömalli

  1. Mitenkähän osallistuvan sosiaaliturvan työryhmä on ottanut huomioon pakolla ilmaisiin töihin määrättyjen ihmisten vaikutuksen työilmapiiriin? Kun on tiedossa, ettei niihin töihin tulla ikinä palkkaamaan ja toisaalta joutuu seuraamaan sivusta kyseisen työpaikan epäkohtia, niin eikö ole vaarana, että tulee myös sanottua suoraan asioita, joista vakituiset ovat vaienneet. Kun ammatillisesti pätevä orjatyöntekijä huomaa, että samoihin töihin on palkattu epäpäteviä sukulaisia tai pomon reittä pitkin, niin ovatkohan vakituiset työntekijät salaisuuksien julkistamisen jälkeen entistä yhteistyöhaluisempia. Epäilen!

    Ehkä vastentahtoiset ilmaisorjat pitäisi lukita yksikseen johonkin huoneeseen? Epäilyttää, että työryhmän taustalla onkin ajatus, että tuomitut rikolliset ovat sentään yritteliäitä, kun taas työttömät ansaitsevat toimettomuudestaan isomman rangaistuksen, jonka määrää ilman oikeudenkäyntiä yksittäinen alemman koulutuksen saanut virkamies ja josta ei voi edes valittaa ennen tuomion täytäntöönpanoa.

    On myös yksi iso ongelma. Jos orja ei ole työsuhteessa, niin miten voidaan vaatia samoja velvoitteita kuin työntekijöiltä, kun ei ole pelkoa työpaikan menettämisestä. Moni varas voisi olla hyvinkin kiinnostunut kotipalvelusta. Katkera syrjäytetty voisi mielellään paljastaa työpaikan tai asiakkaiden salaisuudet. Vai joutuuko yhteistyöhaluton orja karenssiputkeen taloudellisen turvaverkoston ulkopuolelle, jolloin ei enää jää muita mahdollisuuksia kuin oikeasti rikollinen ura?

    • Niin, Suomessa työttömyys tuntuu olevan suurempi rikos kuin vaikka pahoinpitely, siitä saatavista rangaistuksista päätellen. Neljän kuukauden karenssi siitä, että on ollut yrittäjä, merkitsee parintuhannen euron ‘sakkoa’ moisesta. Työtön on rikollinen, vaikka toisin todistaakin, ja tosiaan pikkuvirkamies on tässä asiassa tuomari, ja hänen tuomionsa jää voimaan, ellei työnhakija jaksa valittaa ja odottaa monta kuukautta.
      Ehkä se, mitä hallitsijamme eniten pelkäävät, on tämä ylellinen vapaa-aika, mitä työttömillä työnhakijoilla on. Ihminen alkaa ajatella vasta, kun hänen jokaista valveillaolohetkeään ei täytä hektinen työ, ja ajattelu on vaarallista hallitsevan luokan näkökulmasta katsoen. Me voimme jossain määrin tehdä, mitä haluamme, seitsemän päivää viikossa. Se ON ylellistä, ja se on lopetettava. Vapaaehtoinen työ taas on pahasta, koska se voisi saada valtaväestön ajattelemaan, että työttömät eivät olekaan työtä vieroksuvia, vaan halukkaita olemaan hyödyllisiä jäseniä yhteiskunnassaan.

Your comment - Sinun kommenttisi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s