Työttömän opas

Tämä ei ole tarkoitettu kaikenkattavaksi työttömän oppaaksi, vaan kiinnittämään työnhakijan huomio muutamiin ansoihin ja asenteisiin, jotka muuten voisivat tulla hänelle yllätyksenä. Jos asiavirheitä löytyy, ne eivät ole tahallisia, ja pyydän ilmoittamaan niistä oppaan tekijälle.

1. Asioidessaan työvoimatoimistossa, Kelassa ja sosiaalitoimistossa työtön työnhakija on yleensä syyllinen, ellei toisin todista; jos virkailija näkee mahdollisuudenkin katkaista tukesi tai leikata sitä, hän tekee niin – sinun tehtäväsi on sitten valitusteitä pitkin osoittaa, että he olivat väärässä. Tässä voi mennä kauan, joten varaudu elämään ilman tuloja sen ajan.

2. Työvoimatoimiston päätökseen voi vaatia korjausta, mutta siitä ei voi valittaa; voi valittaa vasta Kelan päätöksestä, mutta valitus voi koskea ainoastaan sitä, noudattiko Kela päätöksessään työvoimatoimiston lausuntoa.

3. Jos muutat Suomeen ulkomailta, ja olet ollut ulkomailla palkkatöissä, voit olla oikeutettu työttömyystukeen parin viikon viiveellä.

4. Jos muutat Suomeen ulkomailta, ja olet ollut ulkomailla itsenäinen ammatinharjoittaja, ja kerrot siitä, voit saada työttömyystukea parin viikon viiveellä, jos suostut poistamaan toiminimesi yritysrekisteristä ja tuhoamaan kaiken, mitä olet luonut. Jos pidät toiminimesi aktiivisena, vaikka et harrastaisi mitään liiketoimintaa enää, voit saada neljän kuukauden karenssin, eli sinulle ei makseta mitään neljään kuukauteen. Virkailijan mielivallasta riippuu, jatketaanko sitä seuraavalla neljällä kuukaudella ja niin edelleen.

5. Jos rekisteröit toiminimen Suomessa, menetät heti oikeutesi työttömyystukeen; vaikka työttömyysturvalaissa kansalaiselle annetaan oikeus olla osa-aikainen yrittäjä ja saada työttömyystukea, työvoimatoimisto on luonut oman versionsa laista, missä tätä ei käytännössä juuri koskaan sallita.

6. Jos muutat Suomeen ulkomailta, etkä ole ollut siellä palkkatöissä, voit saada kuuden kuukauden karenssin. Jos sinulla ei ole mitään säästöjä tai tuloja, eikä viranomaisten mielestä rahaksi muutettavaa omaisuutta, saatat olla oikeutettu toimeentulotukeen sosiaalitoimistosta.

7. Jos muutat Suomeen ulkomailta, etkä tunne oikeuksiasi Suomen työmarkkinoilla, ja sinulle tarjotaan työpaikkaa laittomasti työehtosopimusta (TES) matalammalla palkalla, sinun kannattaa ehkä ottaa se vastaan; voit valittaa liian matalasta palkasta ja maksamatta jääneistä eläke-eduista myöhemminkin ja oikeus voi määrätä työnantajasi (tai entisen työnantajasi) maksamaan hyvitystä.

8. Työtöntä työnhakijaa patistetaan Suomessa palkattomaan työharjoitteluun, palkattomaan työkokeiluun ja palkattomaan työkuntoutukseen, koska tehdessään työtä vaikkapa vain päivän viikossa ja vaikkapa ilman palkkaakin, kansalaista ei lasketa työttömäksi, mikä kaunistaa työttömyystilastoja. Nämä palkattomat työt harvoin johtavat palkkatyöhön. Päinvastoin, ne voivat johtaa työpaikkojen menetykseen, yritysten korvatessa kalliita palkkatyöläisiään palkattomilla orjilla. Suomessa jotkut ovat joutuneet jopa entiseen palkkatyöpaikkaansa takaisin, nyt vain ilman palkkaa.

9. Vaikka Suomi on allekirjoittanut YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, jonka mukaan jokaisella työtä tekevänä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, käytännössä Suomessa voi menettää työttömyystukensa tai sitä voidaan leikata, jos hän ei suostu orjatyöhön. Tuki saatetaan katkaista muutamaksi kuukaudeksi, sitä voidaan leikata 20-40% määräajaksi, tai kansalaiselle voidaan määrätä “työssäoloehto”, mikä tarkoittaa, ettei ole oikeutettu mihinkään työttömyystukeen, ennen kuin on ollut tietyn ajan töissä.

10. Vaikka työvoimatoimiston määräämä palkaton työ saattaa käytännössä olla pakollista, vapaaehtoinen ilmaistyö taas on työttömälle kiellettyä ja voi johtaa tukien katkaisemiseen.

11. Työvoimatoimisto voi pakottaa työttömän työnhakijan kurssille, jossa hänelle kerrotaan, miten laaditaan ansioluetteloita ja työpaikkahakemuksia. Kurssiin usein sisältyy palkatonta työtä jossain paikallisessa yrityksessä. Sen sijaan vapaaehtoinen opiskelu saattaa johtaa työttömyysturvan katkaisemiseen.

12. Kun lähetät asiakirjoja virastoihin, muista, että ne usein “katoavat matkalla” ja sinun tehtäväksesi jää todistaa, että olet lähettänyt ne.

13. Työvoimatoimiston, Kelan tai sosiaalitoimiston virkailija ei yleensä joudu vastaamaan suullisesti antamastaan väärästä tiedosta; on hyvä ottaa tavakseen äänittää jokainen käynti ja puhelinkeskustelu noiden virastojen kanssa ja ottaa ylös virkailijan nimi, asema ja päivämäärä. Usein kannattaa myös mennä viranomaistapaamisiin ystävän kanssa, varsinkin juuri työttömäksi jouduttuaan.

14. Suosittelisin pohtimaan, miten tässä maassa käsiteltäisiin työttömyysongelmaa, jos päämääränä olisi mahdollisimman vauras ja hyvinvoiva itsenäinen kansa, tai toisaalta mahdollisimman suuret voitot suuryritysten omistajille; yhteen päämäärään voidaan päästä tuloeroja kaventamalla ja kansalaisten oikeuksia ja vapauksia kunnioittamalla, toiseen taas luomalla orjaluokan. Kumpaan suuntaan sinä haluaisit olla matkalla ja minne Suomi nyt on menossa? Jos et pidä sen suunnasta, mitä voisit tehdä?

Advertisements

Your comment - Sinun kommenttisi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s