Valtio ja kansa

Mikä seuraavista malleista vastaa parhaiten ihanneyhteiskuntaasi?

a) Kansalaiset ja yritykset ovat olemassa valtiota varten; niitä pitää säädellä ja verottaa mahdollisimman paljon, jotta valtio (joka on poliitikot ja virkamiehet) voi kustantaa omat palkkansa ja etunsa, ja jos jotain jää, palveluja ja pakkopalveluja kansalle ja yrityksille.

b) Valtio ja kansa ovat olemassa yrityksiä varten; kansalaiset ovat ensisijassa kuluttajia, ja valtion tehtävä on taata yrityksille vapaat kädet tuottaa mahdollisimman paljon voittoa, josta sitten tippuu murusia kansalaisille ja valtiolle, ainakin teoriassa.

c) Valtio ja yritykset ovat olemassa kansalaisia varten; yrityksen toiminta on oikeutettua vain, jos se tuottaa kansalaisten tarvitsemia palveluja hintaan, johon heillä on varaa, ja valtion tehtävä on kuunnella kansaa ja pyrkiä kaikessa toteuttamaan kansalaisten enemmistön tahtoa avoimesti ja rehellisesti.

Minä haluaisin elää kohdan c) mukaisessa yhteiskunnassa. Suomi taitaa noudattaa lähinnä kohtaa b).