Työttömyyden vahvistaminen

Miten työttömyyttä voidaan vahvistaa?

1. Luomalla ryhmä kansalaisia, jotka saavat toimeentulonsa työttömistä: työvoimatoimiston virkailijat, sosiaalitoimen virkailijat, puuhakurssien järjestäjät, kurssikeskusten pyörittäjät, Kelan virkailijat, orjatyöläisiä käyttävät yritykset.

2. Tekemällä lähes mahdottomaksi aloittaa pienimuotoista yritystoimintaa: työttömyystuen menettäminen yritystulosta riippumatta, pakolliset yrittäjäeläkemaksut

3. Luomalla mediassa kuvaa työttömistä alemman luokan ihmistyyppinä, jota normaaleilla ihmisillä on oikeus ja velvollisuus halveksia, josta ei ole muuhun kuin johonkin yksinkertaiseen puuhasteluun, ja joka on syy maan huonoon taloudelliseen tilanteeseen.

4. Pyrkimällä tuhoamaan työttömäksi jääneiden ihmisten aloitekyky, halu toimia yhteiseksi hyväksi ja yritteliäisyys; tähän päästään pakottamalla, uhkailemalla, nöyryyttämällä, alistamalla, pilkkaamalla, rankaisemalla, tarkkailemalla, sääntelemällä.

Kun työttömäksi jäänyt kansalainen aloittaa yhden hengen yrityksen, joka kasvaa vähitellen, jos kasvaa, ilman velkaa, muun tulon ohessa, tässä toiminnassa ei sinällään ole mitään riskiä. Ainut riski tässä kuviossa on se, salliiko työvoimatoimisto sinun saada työttömyystukesi, ja vähitellen yhä pienenevän osan tukea, oman työsi tullessa tuottoisammaksi. Tämä on se ainut riski. Toinen riski syntyisi, jos ottaisi pankkilainaa, tai jos käyttäisi viimeiset säästönsä ja alkaisi toimia suurieleisemmin kuin alkuun on järkevää. Yrittämällä näin pakottaa yritystään menestykseen voisi menettää kaiken ja jäädä velkaakin. Ilman velkaa aloittaminen, vähitellen laajentaminen, ei sisällä muuta riskiä kuin sen, minkä työvoimatoimisto aiheuttaa. Myöhemmin, yrityksen jo tuottaessa jotain, verotoimisto voi olla seuraava riski. Verotoimisto on kaatanut monta lupaavaa yritystä. Miksi? Sitä voi kukin pohtia. Kolmannen riskin tuo yrittäjäeläkelaitos. Jos sinut pakotetaan maksamaan yrittäjäeläkettä, vaikka tulosi ovat olemattomat, se vaarantaa yrityksesi henkiinjäämisen. Nämä kolme riskiä sinulla on, jos alat tehdä työtä itsellesi oltuasi työttömänä. Jos aloitat oman työsi palkkatyön ohella, riskisi on pienempi. Työttömänä sinun tarpeesi aloittaa oma yritys on suurempi, mutta niin myös riskisi. Miksi näin on? Sitäkin voi kukin pohtia.

Miten kansalaisten toimeentuloa voidaan parantaa?

1. Sallimalla ihmisten luontainen halu päättää omasta elämästään, työstään, opiskelustaan, ajankäytöstään.

2. Yrittämisen aloittamisen kynnyksen madaltaminen niin, että kuka tahansa voi alkaa tehdä työtä ja saada siitä tuloa ilman mitään riskiä, että häntä rangaistaisiin hänen yritteliäisyydestään.

3. Kansalaispalkka, joka korvaa kaikki nykyiset yhteiskunnan tuet; sen ohessa voisi tehdä työtä, yrittää, opiskella, harrastaa, kukin tahtonsa mukaan.

4. Palkkakatto; se poistaisi maasta ahneimmat, ja me jäljelle jääneet voisimme luoda paremman yhteiskunnan ilman heitä.

5. 90% tulovero yli tietyn tulorajan menevästä tulosta; tämäkin saisi ahneimmat muuttamaan pois Suomesta, mikä olisi meidän 99%:n etu.

6. Paikkakuntien oma valuutta; sitä voitaisiin käyttää valtakunnan valuutan ohessa, vapaaehtoisesti, sovitulla alueella (kunta, maakunta, ryhmä kuntia) ja se parantaisi lähialueen yrittäjien asemaa, vähentäisi tarvetta kuljettaa tuotteita pitkiä matkoja, olisi ekologista ja ekonomista. Osa työttömyys- ja sosiaalituesta voitaisiin maksaa paikallisvaluuttana, joka kävisi vuokranmaksuun, asuntolainan lyhennyksiin, ruoan ostoon ja muihin paikallisiin menoihin.

Miksi työttömyyttä haluttaisiin vahvistaa?

Miksi kansalaisten toimeentuloa haluttaisiin parantaa?

Näitäpä voi kukin pohtia mielessään.

Advertisements

Your comment - Sinun kommenttisi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s