Kansalaiskysely

Kun virkamiehet ja poliitikot puhuvat työttömien ‘oikeudesta’ ‘kuntouttavaan’ orjatyöhön, ja kun mediassa sanansa saa yleensä läpi vain vahvemman ja rikkaamman oikeudella, tuli mieleeni, että meidän on aika kertoa heille oma mielipiteemme. Vaikeneminen on suostumuksen merkki. Jos olemme sitä mieltä, että Suomea pitäisi hoitaa eri tavalla kuin nyt tehdään, kerrotaan se heille: poliitikoille, virkamiehille, työnantajille, pankeille, medialle.

Tässä on luonnos siitä, mitä tarkoitan. Voit vapaasti editoida ja tulostaa tätä, kopioida sitä tarvitsemasi määrä, ja lähettää se valitsemillesi henkilöille. Liitä kirjeeseen omat vastauksesi ja pyydä vastaanottajaa täyttämään kysely ja palauttamaan sinulle. Tai miten sitten päätätkin. Joku voisi kehitellä paremmankin kyselyn ja organisoida tämän valtakunnallisesti.

Vastaanottaja
Vastaanottajan osoite
Päivämäärä

Oma nimi ja osoite
(tai jos ei halua esiintyä nimellään, pelkkä titteli: Työtön, Opiskelija, Eläkeläinen jne)

HUOLEN- JA MIELIPITEENILMAUS

Olen huolestunut siitä, miten Suomessa kohdellaan työnhakijoita, eläkeläisiä, opiskelijoita ja muita köyhiä. He ovat tilanteessaan maan huonon taloudenhoidon vuoksi, mutta heitä kohdellaan ikään kuin he olisivat oman köyhyytensä ja Suomen talouslaman syy.

Esitän seuraavassa kyselyn muodossa omia mielipiteitäni mahdollisimman selkeässä muodossa, jossa ei jää tilaa väärille tulkinnoille. Pyydän, että mietit, Suomen kansalaisena, miten itse näihin kysymyksiin vastaisit, ja sitten vertaat toimenpiteitäsi työssäsi omiin asenteisiisi ihmisenä. Oletko rehellinen edes itsellesi?

Vaalit ovat tulossa. Minun ääneni saa se puolue, joka ilmaisee selkeästi paheksuntansa Suomen köyhien kohtelua kohtaan ja lupaa yksityiskohtaisesti korjata tilanteen. Tilaan vain lehtiä, jotka tuovat rehellisesti esille kansan köyhtyvän enemmistön aseman ja pyrkivät korjaamaan sitä. Pyrin asioimaan vain pankissa, joka toimii asiakkaidensa hyväksi. Pyrin tukemaan vähäisellä kulutuksellani vain niitä yrityksiä, jotka ottavat toiminnassaan huomioon yhteisönsä edun, eivätkä aja pelkästään omaa taloudellista hyötyään.

Olen liittänyt oheen tyhjän kyselylomakkeen. Ole hyvä ja vastaa siihen ja palauta se minulle. Teen tilastoa suomalaisten asenteista. Nimeäsi ei paljasteta. Jos haluat, voit täyttää kyselyn nimettömänä, mutta kerro kuitenkin ammattisi ja tulosi, ja mahdollisesti muitakin henkilötietojasi.

Ystävällisin terveisin,
______________________
Sinun nimesi

Kysymykset:

1. Pitäisikö palkaton vapaaehtoistyö sallia kaikille ilman, että se vaikuttaisi verovaroistamme myönnettyihin tukiin?
a) Kyllä.
b) Ei.
Kommenttejani: ___________________________________________

2. Pitäisikö palkaton työ olla pakollista pitkäaikaistyöttömälle?
a) Ei.
b) Kyllä.
Kommenttejani: ___________________________________________

3. Kun kansalainen on ollut ilman palkkatyötä vuoden, häntä pitäisi
a) kompensoida kärsimyksestään nostamalla hänen työttömyystukeaan.
b) rangaista pakkotyöllä, tukien leikkaamisella tai tukien katkaisulla, koska hän on tilanteeseensa syyllinen.
Kommenttejani: ___________________________________________

4. Kumpi seuraavista on lähinnä syyllinen Suomen suurtyöttömyyteen:
a) Suuryrittäjien, pankkien, poliitikkojen ja virkamiesten ahneus ja/tai taitamattomuus.
b) Työnhakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet, ammattitaidon puute ja passiivinen asenne.
Kommenttejani: __________________________________________

5. Onko Suomessa
a) suurtyöttömyys?
b) valtava työvoimapula?
Kommenttejani: ___________________________________________

6. Pitäisikö meidän säätää palkkakatto?
a) Kyllä, noin kymmenkertaiseksi alimpaan työttömyystukeen verrattuna.
b) Kyllä, noin ________________ euroon.
c) Ei.
Kommenttejani: ____________________________________________

7. Kannatatko ehdotusta, että kaksi vuotta työttömänä olleet saisivat tehdä palkka- tai omaa työtä seuraavat kaksi vuotta ilman veroa tai työn sivukuluja?
a) Kyllä.
b) Ei.
Kommenttejani: ____________________________________________

8. Pitäisikö meidän sallia kansalaiselle palkkatulot, omasta yhden hengen yrityksestä saadut tulot, pääomatulot, vuokratulot ja muut tulot verottomana 10’000 euroon asti vuodessa?
a) Kyllä.
b) Ei.
c) Verottoman tulon rajaa olisi siirrettävä _____________________ euroon.
Kommenttejani: ____________________________________________

9. Pitäisikö työttömän Suomen kansalaisen saada tehdä mitä tahansa työtä, työnantajalle tai omalla toiminimellä, ilmoittaa saamansa tulo, joka vähentäisi tukea 1e/1e?
a) Kyllä; tämä sallisi kansalaisen luontaisen aktiivisuuden, auttaisi työllistymään ja säästäisi meidän veronmaksajien varoja.
b) Ei; tuen saajan täytyy olla passiivinen ja tottelevainen ja tehdä työtä vain jos viranomainen siihen pakottaa.
Kommenttejani: ___________________________________________

10. Pitäisikö yli 200 000 euron tuloja verottaa 90%?
a) Kyllä.
b) Ei.
c) Yli _____________________ euron tuloja pitäisi verottaa ________%.
Kommenttejani: ______________________________________________

11. Kannatatko siirtymistä kansalaisen perusturvaan, joka olisi jokaiselle sama?
a) Kyllä, ja samalla poistaisin muut tuet.
b) Kyllä, ja sen lisäksi pitäisi olla harkinnanvaraista tukea, esimerkiksi asumistukea, opintotukea ja lapsilisää.
c) Kyllä, se voitaisiin maksaa palveluseteleinä, jotka käyvät paikallisissa liikkeissä, virastoissa ja yksityisten paikallisasukkaiden välisessä kaupassa.
d) En; on halvempaa pitää yllä useita virastoja ja pitää kaikki tuet harkinnanvaraisina.
Kommenttejani: ______________________________________________

12. Mikä seuraavista kuvaa mielestäsi työvoimavirkailijan ja työnhakijan suhdetta parhaiten?
a) Lainvartija ja rikollinen.
b) Hoitaja ja potilas.
c) Äiti ja lapsi.
d) Opettaja ja oppilas.
e) Palvelija ja palvelun käyttäjä.
f) Salapoliisi ja petkuttaja.
g) Kaksi tasavertaista kansalaista.
Kommenttejani: ______________________________________________

13. Mikä on mielestäsi suurin riski työttömän työnhakijan aloittaman yhden hengen yrityksen menestymiselle?
a) Se, että työvoimatoimisto katkaisee hänen työttömyystukensa ennen kuin hänen yrityksensä tuottaa riittävästi.
b) Se, että verotoimisto arvioverottaa olemattomia tuloja.
c) Se, että pakollinen yrittäjäeläkemaksu vie aloittavan yrityksen tuoton miinukselle.
d) Yrittäjän heikot valmiudet yrittäjäksi.
e) Se, että yrityksen palveluille tai tuotteille ei löydy asiakkaita.
Kommenttejani: _______________________________________________

14. Pitäisikö työvoimatoimiston virkailijoiden palkka tehdä tulosperusteiseksi, eli maksaa heille vain työmarkkinatuen suuruinen peruspalkka ja sen päälle palkanlisä vuoden ajan jokaisesta työnhakijasta, jolle he ovat onnistuneet löytämään vähintään kuusi kuukautta kestävän, vähintään TES-palkkaa maksavan työpaikan, jonka työnhakija suostuu ottamaan vastaan?
a) Kyllä, tämä olisi reilua ja kannustaisi virkailijaa aktiiviseen työn etsimiseen mahdollisimman monelle.
b) Ei, koska palkkatyöpaikkoja ei ole riittävästi.
c) Ei, työpaikkojen löytäminen ei kuulu hänen työnkuvaansa; hän vain käskee työnhakijoita hakemaan tiettyjä harvoja avoinna olevia paikkoja ja rankaisee heitä, jos he eivät niitä hae tai kieltäytyvät työstä.
Kommenttejani: ________________________________________________

15. Miten palkaton pakkotyö (orjatyö) vaikuttaa yhteiskuntaan? Se
a) vaarantaa vielä palkkatyössä olevien ja yrittäjien toimeentulon.
b) auttaa kasvattamaan yritysten voittoja ilmaisen työvoiman tuoman edun avulla.
c) jakaa kansan kolmeen osaan: hallitsijat, palkansaajat ja orjat.
d) kuntouttaa työttömiä työkykyisiksi.
e) auttaa pudottamaan yleistä palkkatasoa.
f) on ihmisoikeuksien vastaista.
g) on ihmisoikeuksien vastaista vain, jos työtön fyysisesti pakotetaan ilmaistyöhön; tuen leikkaamisella uhkailua ei voi nimittää pakoksi.
Kommenttejani: _________________________________________________

16. Kumpi vastaa paremmin omaa ajatteluasi:
a) Poliitikot, virkamiehet, valtio ja yritykset ovat olemassa kansalaisen ehdoilla, luomassa kansalaisten haluamaa hyvinvointia.
b) Kansalaiset ovat olemassa poliitikkojen ja virkamiesten uria, valtion varakkuuden kasvattamista ja yritysten voittoja varten.
Kommenttejani: ____________________________________________________

17. Mikä on mielestäsi tärkeintä hyvässä yhteiskunnassa?
a) Kansalaisen vapaus ja suora vaikuttamismahdollisuus häntä koskettaviin päätöksiin.
b) Yritysten, varsinkin suurten yritysten, toiminnan vapaus riippumatta sen vaikutuksista kansalaisiin ja ympäristöön.
c) Pankkien ja rahalaitosten vapaus.
d) Poliitikkojen ja virkamiesten vapaus toimia parhaaksi katsomallaan tavalla.
Kommenttejani: _____________________________________________________

18. Kumpi on lähempänä sinun ihanneyhteiskuntaasi:
a) Vapaa kansallisvaltio, jossa asiat päätetään mahdollisimman lähellä kansalaista, paikkakunnilla, maakunnissa.
b) Globaali ylikansallinen organisaatio, jossa päätökset tehdään keskitetysti ja maailma on jaettu kansallisrajoista riippumattomiin vyöhykkeisiin.
c) Vapaiden kansalaisten maailma ilman rajoja ja ilman hallituksia.
Kommenttejani: ______________________________________________________

19. Haluatko Suomelle oman, kansallisesti säännellyn valuutan?
a) Kyllä.
b) En.
Kommenttejani: ______________________________________________________

20. Haluatko Suomen eroavan EU:sta?
a) Kyllä.
b) En.
Kommenttejani: ______________________________________________________

21. Pitäisikö Suomeen mielestäsi järjestää kansanäänestys EU-jäsenyydestä ja eurosta?
a) Kyllä.
b) Ei.
Kommenttejani: ______________________________________________________

22. Talkootyö ja tuntipankkityö ovat mielestäsi
a) keinoja luoda yhteishenkeä ja parantaa yhteiskuntaa ja maan taloutta.
b) harmaata taloutta, joka pitäisi saada kuriin ja veron alle.
c) ajan ja varojen tuhlaamista, koska valtio ei pysty tehokkaasti verottamaan tällaista työtä; niitä ei pitäisi sallia.
Kommenttejani: ______________________________________________________

23. Mikä seuraavista edustaa parhaiten ihanneyhteiskuntaasi (väkilukuun suhteutettuna):
a) Sata ihmistä työskentelee kukin itsenäisinä ammatinharjoittajina omissa yhden hengen yrityksissään eri aloilla.
b) 99 ihmistä työskentelee yhden ihmisen omistamassa suuryrityksessä.
c) Yksi ihminen työskentelee täysin automatisoidussa suuryrityksessään ja 99 ihmistä on työttömänä.
Kommenttejani: ______________________________________________________

24. Jos joutuisit jostain absurdista syystä valitsemaan kahden seuraavan vaihtoehdon välillä ja voisit tehdä sen salaa, eikä kukaan itseäsi lukuunottamatta koskaan syyttäisi tai ylistäisi sinua teostasi, kummin toimisit:
a) Säilyttäisit asemasi, omaisuutesi tai henkesi vain koko muun kansan uhraamalla; tekisit niin.
b) Uhraisit oman asemasi, omaisuutesi tai henkesi, jos sillä pelastaisit loput kansaasi.
Kommenttejani: ______________________________________________________

Vastaajan tiedot (täytä haluamasi kohdat):
Nimi:____________________________________________
Asuinpaikkakunta:_______________________________________
Maakunta:_________________________________________
Ammatti: _____ poliitikko, _____ virkamies, _____ yrittäjä, _____ työtön tai eläkeläinen, ____________________________ muu, mikä?
Vuosituloni: ______ alle 10 000, _____ 10 000 – 30 000, _____ 30 000 – 50 000, _____ yli 50 000.
Ikäni:_____ alle 25, _____ 26-35, _____ 36-60, _____ yli 60.
Sukupuoleni:____ mies, _____ nainen

Advertisements

Your comment - Sinun kommenttisi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s