Eettinen orja

Työttömältä edellytetään vastuullisuutta muita kansalaisia kohtaan. Kun häntä pakotetaan orjatyöhön tai kun hän valitsee itselleen vapaaehtoistyötä, hän ei saa ilmaistyötään tekemällä vaarantaa kenenkään palkansaajan tai yrittäjän tuloja. Työtön voi menetää työttömyystukensa, jos hänen katsotaan vääristävän markkinoita tekemällä työtä ilmaiseksi.

Yritykset sen sijaan saavat vapaasti ja rankaisematta vaarantaa kenen tahansa palkansaajan tulot sulkemalla toimipaikkoja tai siirtämällä niitä ulkomaille.

Miksi odotamme tulottomilta työttömiltä suurempaa eettisyyttä ja lähimmäisten huomioon ottamista kuin niiltä, joilla olisi siihen paremmin varaa? Jos työtön yrittää luoda itselleen uraa vaikka sitten ilmaiseksi, tässä sairaassa maassa, häntä rangaistaan. Jos yritys ottaa hänet orjaksi, seuraus voi olla, että orja menettää työttömyystukensa, mutta yritys tuskin saa mitään seuraamuksia.

Miksi työttömältä odotetaan niin paljon enemmän kuin varakkaammalta väestönosalta?

Advertisements

Julkiset, yksityiset ja sekasikiöt

Julkisen ja yksityisen puolen ero on selvä. Onko? Julkinen puoli tuottaa kansalaisten peruspalvelut. Yksityisiä palveluja voi kukin ostaa, jos haluaa ja jos on varaa. Kummallakin puolella on vahvuutensa ja heikkoutensa. Katsotaanpa.

Julkiset palvelut
Edut
Julkiset palvelut toimivat täysin kansalaisten yhteisin varoin. Rahaa kerätään kultakin veroina hänen tulojensa mukaan, ja tarvittaessa enemmän. Palvelut on tarkoitettu jokaisen kansalaisen nautittaviksi, joten on kaikkien etu, myös palvelua järjestävien virkamiesten, tuottaa palvelut mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman edullisesti. Voittoa ei tavoitella, eikä sen syntymiselle olisi perusteitakaan, koska maksajina ja ‘voiton’ saajina olisivat samat ihmiset, Suomen kansa. Jokainen voi vaikuttaa palveluiden laatuun äänestämällä itselleen mieluisampia kansan edustajia ja pitämällä silmällä heidän toimiaan. Virkamiesten toiminta perustuu avoimuudelle ja vastuullisuudelle maksajaa, Suomen kansaa kohtaan. Tätä auttaa se, että palvelut ovat mahdollisimman lähellä palvelun käyttäjiä. Toiminta on paikallista. Se työllistää oman paikkakunnan asukkaita ja tarjoaa pitkäaikaisia uramahdollisuuksia.

Heikkoudet
Heikkoutena on pidetty sitä mahdollisuutta, että niin ruohonjuuritason työntekijät kuin heidän esimiehensäkin unohtavat työnsä ja virkansa edut ja alkavat vaatia yhä korkeampia palkkoja, lyhempiä työaikoja, pitää yhä enemmän lomia ja omia lomia, mikä tekee edullisten palvelujen tuottamisen mahdottomaksi. Joudutaan palkkaamaan yhä enemmän sijaisia tai toimimaan liian vähäisin voimin. Julkisen puolen itse asettamat palkan sivukulut ovat myös ongelma. Kun oma vaurastuminen ja jopa toimeentulo on muista virkamiehistä ja poliitikoista kiinni, alkaa syntyä korruptoituneita hyväveliverkostoja, jossa keskitytään toinen toisensa taloudellisten etujen takaamiseen unohtaen, mikä on julkisten palvelujen tarkoitus: luoda peruspalveluja edullisesti kaikille. Eli yhteinen hyvinvointi.

Yksityiset palvelut
Edut
Yksityiset palvelut toimivat periaatteessa näppärämmin, koska niiden toiminnasta päättää pieni omistajien ja johtajien joukko, eikä niiden tarvitse vastata koko kansalle, kunhan toimii lakien rajoissa. Pienet yksityiset yritykset, yhden hengen yrittäjistä muutaman kymmenen työntekijän firmaan, voivat tarjota palveluja hyvin tehokkaasti. Ne ovat motivoituneita löytämään tasapainon hinnan ja laadun välillä, koska niiden toimeentulo riippuu siitä. Yrityksen kasvaessa sen ero suuriin julkisiin laitoksiin voi alkaa hämärtyä.

Haitat
Liiketoiminnan pyhä mantra nykyään on: “Mulle heti kaikki, muista viis.” Suuri osa yrityksistä ei näe paikkaansa yhteisönsä ja yhteiskunnan tärkeänä osana, vaan ne katsovat kansaa ja kansaa edustavia laitoksia lypsylehmänään. Yksityisen ja julkisen raja hämärtyy, kun kansalaisten varoja syydetään yksityisten yritysten omistajille ja kun näiltä kansalaisten (ilman suostumustaan) rahoittamilta yksityisiltä yrityksiltä sitten ostetaan palveluja, joiden kuuluisi olla julkisia. Syntyy kolmas organisaatiomuoto: sekasikiö.

Sekasikiöt
Edut
Tämän firmatyypin edut ovat kokonaan firman omistajille. Ne voivat kääriä voittojaan rauhassa, koska niiden tulot on taattu kansalaisten pussista virkamiesten kautta. Niiden ei tarvitse toimia avoimesti, vaan ne voivat aina vedota liikesalaisuuteen, jos joku kansalainen käy uteliaaksi. Voitot voi siirtää veroparatiiseihin. Yhtiön voi saada näyttämään tehokkaalta kahmimalla mahdollisimman paljon asiakkaita ja irtisanomalla työntekijöitä tai ottamalla orjia (palkattomia harjoittelijoita, työkokeilijoita ja työttömyydestä ‘kuntoutujia’), ja sen voi sitten myydä suuremmalle, ehkä ulkomaiselle firmalle. Jopa konkurssiin meno ja toiminnan lopettaminen voi olla yrityksen omistajille tuottoisaa, koska siinäkin tilanteessa kansalaisen kukkarolle pääsee, jos on tarvis. Kansalta saatujen yritystukien ei tarvitse katsoa sitovan yritystä mitenkään. Se voi saamiensa tukien jälkeen milloin tahansa muuttaa toimintansa halvempiin maihin ja irtisanoa työntekijänsä ilman, että joutuu palauttamaan vuosien varrella kansalta lypsämiään rahoja.

Haitat
Edellä mainitut ovat kansan kannalta sekasikiö-yritysten haitat.

Jos julkinen puoli on rahoitettu kansan yhteisin varoin ja jos yksityisen puolen ainut tarkoitus on tahkota rahaa omistajilleen, miten voimme sallia sen, että meidän varoillamme tuetaan firmoja, jotka kutsuvat itseään yksityisiksi? Sekasikiöiden kannalta tilanne on täysin ymmärrettävä. Ne tekevät rahaa kuin viimeistä päivää. Mikäpä sen parempi ahneelle kuin se, että koko kansa pakotetaan maksamaan ja ahne käärii voitot omaan taskuunsa? Näitä firmoja on monella alalla. On vanhusten hoitolaitoksia, tuulivoimaloita, varustamoja,

Tavallisen kansalaisen kannalta elämän perusasiat ovat ihmisoikeus, joiden saatavuuden varmistaminen on valtion ja kuntien perustehtäviä. Juomavesi, puhdas ilma, puhdas luonto, terveyspalvelut, koulu, sähkö, posti, internet, puhelin, yleisradio, tiet, lentokentät, satamat, puolustusvoimat, poliisi. Yksityisen yrityksen kannalta parhaimpia liikeideoita ovat ne, jotka tarjoavat tuotteita, joita ilman kansalainen ei voi olla, eli juuri näitä samoja peruspalveluja. Minun mielestäni tervein yhteiskunta tarjoaa mahdollisuuden vapaasti valita edullisen julkisen palvelun ja kalliimman yksityisen välillä. Kansalaista ei saa pakottaa yksityisen firman asiakkaaksi. On sairasta, että meillä on nyt valittavanamme vain yksityisiä pankkeja, yksityisiä sähkölaitoksia, yksityisiä nettifirmoja. On sairasta, että jokaisen autonomistajan on pakko käyttää yksityisen katsastusfirman ‘palvelua’ joka vuosi. Minne asti annamme itseämme pakkolypsää, ennen kuin lyömme sorkkamme nurmikkoon ja kaadamme väärien isäntien lypsykiulut? Milloin teemme lopun tälle pakkokapitalismille? Vapaa liiketoiminta vapaaksi julkisesta puolesta ja julkinen puoli vapaaksi yksityisistä firmoista. Kansalaiset vapaiksi valitsemaan näiden välillä.