Työttömistä yrityksiä

Ovatko nuo ahneuden pirun pikku kätyrit huomanneet erästä keinoa tehdä loppu väitetylle suurtyöttömyydelle täällä EU:n koillisliepeillä (entisessä Suomessa); tehdään jokaisestä työttömästä yrittäjä. Pari puumerkkiä ja uuden lain alle päättäjien (entiset kansan edustajat) kumileima poistaa yhdellä mäjäyksellä puolen miljoonan työttömyyden luoden puoli miljoonaa uutta yritystä. Nerokasta?

Pieni yritys on ketterä tässä muuttuvassa maailmassa. Näillä puolella miljoonalla yrityksellä on kullakin tuotteensa, ja sen menestys riippuu siitä, miten pitkälle se tuotettaan jalostaa, kuinka se yritystään markkinoi ja miten kilpailukykyisesti (halvalla) se tuotettaan myy.

Kunkin yrityksen tärkein voimavara on sille perustamishetkellä (entinen syntymä) osoitettu 24 tuntia / vuorokausi yhden hengen työvoimaa. Yritys päättää itse vapaasti aukioloajoista ja myös itse hinnoittelee tämän perusresurssinsa. 499 999 kilpailevaa yritystä takaa sen, että hinnoittelu pysyy asiakasystävällisenä. Asiakkaita voivat olla toiset mikroyritykset, suuremmat firmat tai julkinen taho (josta on yhtiöittämisen ja yksityistämisen myötä tulossa ns. yleishyödyllisiä palveluja tuottavia toimijoita).

Kullekin mikroyritykselle voidaan myöntää starttilainaa, joka on suunnilleen nykyisen työttömyyskorvauksen suuruinen. Tämän lainan yritys maksaa takaisin korkoineen myöhemmistä mahdollisista voitoistaan.

Kun tämä entisistä työttömistä muodostetun puolen miljoonan yrityksen perustaminen on saatu sujuvaan alkuun, voidaan hanke laajentaa kattamaan jokaisen tänne EU:n liepeille synnytetyn uuden yritysyksikön (entinen vauva). Ne voivat emoyhtiönsä hakemuksesta saada koulutus- ja kehityslainaa ensimmäiset parikymmentä vuotta. Jotta koulutus olisi kustannustehokasta, ja jotta sillä saavutettaisiin yhtenäinen ja poliittisesti oikea linja, Suomi Oy järjestää sen lakisääteisenä ostopalveluna kilpailuttaen palveluntuottajat.

Se, miten mikroyritys (entinen kansalainen) muuten kehittää yritystään, on täysin yrityksen päätettävissä. Se voi luoda yhteistyöverkostoja muiden yritysten kanssa, ostaa lisää koulutusta, kiinteistöjä, muita yrityksiä. Se voi tarjota omaa tuotettaan suoraan asiakkaille tai muille yrityksille tai niiden alihankkijoille. Se voi myös itse käyttää alihankkijoita. Se voi myös siirtää toiminhtansa muualle päin maailmaa (entiset ulkomaat).

Kaikki yritykset eivät ole elinkelpoisia. Yrityksen ennakko- ja arvioverotuksilla ja pakollisilla vakuutuksilla ja muilla yrittämisen riskeillä seulotaan jyvät akanoista. Jos luottotiedot ovat kunnossa, pankit voivat myöntää yrityksille lainaa näiden velvollisuuksien hoitamiseen, luonnollisesti takuita vastaan. Takuiksi kelpaa yrityksen reaaliomaisuus, muu omaisuus ja yrityksen työpanos erityisosaamisessaan.Näin kaikki resurssit siirtyvät vähitellen sinne, missä sitä osataan tehokkaimmin hyödyntää. Varakkuus lisääntyy, ja kerääntyy entistä paremmin, ja sillä rahoitetaan yhä rohkeampia hankkeita kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun edistämiseksi. Entinen varojen hajauttaminen kaikille vaipuu historian lehdille, jonne se uudelleenkirjoitetaan pimeänä menneisyytenä. Raha virtaa. Kaikki ovat tyytyväisiä. Tai ainakin muutama globaalifirma alihankkijoineen ja yhdistynyt globaali keskuspankki ovat tyytyväisiä. Onhan sekin jotakin! Kaikkein tärkeintä on, että työttömyydestä on päästy eroon.

Advertisements