Kysely kansan edustajille

1. Demokratia on mielestäsi
a) toteutunut Suomessa kohtalaisen hyvin.
b) nyky-Suomessa vain haavekuva.
c) valtapeliä kunkin puolueen sisällä; äänestäjiä käytetään antamaan jonkinlaista uskottavuutta kullekin ehdokkaalle, mutta puolueen johto viime kädessä päättää, kuka etenee urallaan poliitikkona ja kuka ei.
d) sitä, että kansalainen valitsee edustajakseen ja valtuutetukseen henkilön, jonka maailmankuva ja elämänfilosofia on samankaltainen kuin hänen, ja jos ehdokas saa riittävästi ääniä, hän pääsee läpi ja pysyy jatkuvasti lojaalina äänestäjilleen ja pitää lupauksensa ja toimii avoimesti ja rehellisesti.

2. Kun mietit, miten Suomessa nykyään päätetään asioista, mikä seuraavista kuvaa mielestäsi Suomea parhaiten?
a) Yksityisen suuryrityksen, EU:n yksityinen tytäryhtiö, jonka pääministeri on lähinnä toimitusjohtaja, ja presidentti markkinointipäällikkö.
b) Vapaa, itsenäinen, demokraattinen ja kansainvälisesti puolueeton kansallisvaltio.
c) Yksityinen yritys nimeltä Suomi Oy, jonka päämääränä on taata johtajistolleen (virkamiehet, kansanedustajat ja valtuutetut) eteneminen uralla ja hyvät eläke- ja muut edut.
d) Demokraattinen, vapaa valtio, joka toimii tasa-arvoisessa yhteistyössä demokraattisen EU:n muiden itsenäisten valtioiden kanssa maanosan yhteisen edun nimissä.

3. Kumpi seuraavista kuvaa mielestäsi paremmin tasa-arvoista, vapaata yhteiskuntaa:
a) Yhteiskunta on järjestetty normaaleja, vapaudenhaluisia, rehellisiä ihmisiä varten mahdollisimman joustavaksi ja sujuvaksi; jos joku joskus käyttää systeemiä väärin, hän vastaa seurauksista.
b) Yhteiskunta on järjestetty niin, että se valvoo kaikkia mahdollisimman tarkasti, epäilee jokaista mahdolliseksi rikolliseksi ja rankaisee kaikkia vapauden menettämisellä, koska näin voidaan ehkä saada kiinni ne muutamat, jotka olisivat käyttäneet vapaata yhteiskuntaa väärin.

4. Mikä seuraavista on lähinnä omaa ajatteluasi?
a) Kansalaiset ovat periaatteessa rehellisiä ja ansaitsevat luottamuksen, kunnes omalla toiminnallaan osoittavat, että luottamusta on syytä rajoittaa heidän kohdallaan, jossain asiassa.
b) Kansalaiset voi pitää rehellisinä vain yhä tiukentuvalla valvonnalla ja säädöksillä ja veroilla ja maksuilla ja rangaistuksilla.

5. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten sinun ajatteluasi?
a) Virkamiehet ja kansan edustajat ja valtuutetut ovat periaatteessa rehellisiä ja toimivat kansalaisten eduksi, vaikka heitä ei kukaan valvoisikaan.
b) Virkamiehet ja kansan edustajat ja valtuutetut saadaan yleensä toimimaan suhteellisen rehellisesti ja kansalaisten tahdon mukaan, jos heidän toimintansa säädellään tarpeeksi avoimeksi, jos kansalaiset pitävät heitä silmällä ja jos kukin heistä joutuu vastaamaan henkilökohtaisesti, jos aiheuttaa vahinkoa.
c) Virkamiehet ja kansan edustajat ovat periaatteessa korruptoituneita ja käyttävät asemaansa omien etujensa ajamiseen, luovat korruptoituneita hyväveliverkostoja, eikä heitä voi kovin helposti erottaa tehtävistään, koska heitä valvomaan asetetut viranomaiset ovat hekin yhtä korruptoituneita; kansalaisen ainut toivo paremmasta on siis päästä itse virkamieheksi tai kansan edustajaksi.

6. Mikä seuraavista on lähimpänä omaa ajatteluasi:
a) Valtio sallii kansalaisen asua valtion omistamassa maassa sillä ehdolla, että kansalainen tottelee valtiota, hallitsijaansa, maksaa hänelle määrätyt verot ja pakkomaksut, ja muutenkin on kuuliainen.
b) Kansalainen on tietyn maan kansalainen, koska on sattunut syntymään siellä tai on syystä tai toisesta muuttanut sinne; hän on periaatteessa vapaa, ja hänen elämäänsä rajoittavat lait ja maksut on perusteltava, jotta hän voi päättää, ovatko ne oikeutettuja.
c) Kansalainen on valtion asiakas, mutta ei niin, että hän olisi ‘aina oikeassa’, vaan niin, että hän on valtion tuottamien palvelujen nöyrä kuluttaja – ja maksaja, tietysti.

7. Miten haluaisit itsestäsi mieluiten sanottavan, kun jäät eläkkeelle?
a) Siinä oli ihminen, joka auttoi puhdistamaan yhteiskuntaa korruptiosta.
b) Hän ajoi aina omaa ja lähipiirinsä etua, ja me joudumme maksamaan hänen loppuelämänsäkin – törkeää.
c) Hän oli esimerkki ihmisestä, joka tekee työnsä, ja jota tuskin huomaa – pelkkä koneiston ratas.
d) Häntä jäädään kaipaamaan ihmisenä, mutta työssään hän oli epäpätevä.
e) Hän oli hankala ihminen, mutta työnsä hän hoiti esimerkillisesti.

8. Mitä ajattelet palkattomasta työstä Suomessa?
a) Jos työtön tekee palkatonta työtä, hän ei ilmeisesti hae palkkatöitä, joten hänellä ei pitäisi olla oikeutta työttömyysturvaan.
b) Kansalaisten vapaaehtoistyö on yhteiskunnan joustavan toimimisen ehdoton edellytys ja sitä tulisi arvostaa ja tukea.
c) Jos kansalainen on ollut vailla työtä ja tuloa pari vuotta, hän on luultavasti jo niin köyhdytetty, että hänestä voidaan tuen katkaisemisen uhalla saada ilmaista työvoimaa yrityksille ja julkisille laitoksille; on tärkeää kehittää orjuudesta hyväksytty osa yhteiskuntaa, koska pian meistä suurin osa joutuu elämään orjina, halusimmepa tai ei – on parempi tottua ajatukseen.
d) Jos kansalainen (palkkatyöläinen, yrittäjä, työtön, eläkeläinen, opiskelija) haluaa tehdä vapaaehtoistyötä, se pitää hänelle suoda, mutta ketään ei saa pakottaa taloudellisin tai muin keinoin ilmaiseen työhön.
e) On olemassa alempi kasti huonompilaatuisia kansalaisia, jotka päätyvät työttömiksi; heidät on saatava työhön tukiaan vastaan, jotta heistä olisi edes jotain hyötyä yhteiskunnalle.

9. Voiko Suomessa elää ilman tuloja tai toimeentulotuella, josta on vähennetty 40%, eli vajaalla 300 eurolla kuussa?
a) Ilmeisesti voi, koska monet uhmaavat valtiota ja kuntaa ja omalla toiminnallaan aiheuttavat tuon tilanteen.
b) Ei tietenkään voi; kansalainen alkaa luultavasti tehdä pimeää työtä tai hänellä on varakas kumppani ja säästöjä, joista hän ei ole puhunut; häntä tarkkaillaan ja hän jää kyllä kiinni ja pääsee vankilaan tai joutuu maksamaan rikostensa tuotot valtiolle.
c) Ei se kuulu minulle, tuleeko joku toimeen oltuaan tottelematon ja karteltuaan velvollisuuksiaan; omapahan on asiansa.
d) Jos ei tule toimeen, hän kuolee, ja näin on taas yksi elinkelvoton yksilö vähemmän rasittamassa tämän maailman rajallisia resursseja.
e) Ei tietenkään voi, ellei joku auta häntä; tämä on suuri epäkohta kansalaisen perusturvassa ja pitäisi korjata välittömästi.

10. Yrityksen tärkein tehtävä on mielestäsi
a) tuottaa voittoa omistajilleen, sijoittajilleen ja johtajilleen.
b) tuottaa kansalaisten tarvitsemia palveluja mahdollisimman edullisesti ja laadukkaasti ja tarjota pitkäaikainen työpaikka työntekijöille riittävine palkkoineen ja etuineen.
c) toimia lakien puitteissa, maksaa mahdollisimman paljon veroa ja tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa tarpeen mukaan.

11. Mitä ajattelet minimipalkasta?
a) Yrityksillä pitäisi olla oikeus tarjota mitä tahansa palkkaa; ne, jotka maksaisivat parempaa palkkaa saisivat parempia työntekijöitä, ja huonommatkin työntekijät voisivat työllistyä, koska matalapalkkaisista työpaikoista olisi vähemmän kilpailua.
b) Yritysten on hyödytettävä yhteisöä, jossa toimivat, joten niiden on maksettava riittävää palkkaa, jolla tulee toimeen.
c) Työssä jo käyville kuuluu riittävä minimipalkka, mutta työttömien on tehtävä työtä ilman palkkaa; näin minimipalkoista päästään vähitellen eroon, ja kaikki työ tehdään pienellä valtion työttömyystuella kituuttaen ja Suomesta tulee paratiisi suuryrityksille.

12. Terrorismin suurin syy on uskoaksesi
a) Rikollinen, murhanhimoinen mielenlaatu, mikä johtuu uskonnosta tai kulttuurista tai henkilökohtaisista psykopaattisista ominaisuuksista.
b) Kansan tai kansanosan sortaminen oman tai vieraan valtion tai muun ryhmän toimesta; ihminen harvoin valitsee nälkäkuoleman, jos on vielä jokin muu, vaikka epätoivoinen ja väkivaltainenkin, vaihtoehto.
c) Valtiot lavastavat terrori-iskuja pelon luomiseksi omissa kansalaisissaan, jolloin kansaa on helpompi kontrolloida.
d) En uskalla sanoa mitään tästä poliittisesti arkaluontoisesta asiasta.

13. Mikä on mielestäsi pankkien tärkein tehtävä?
a) Pitää turvassa kansalaisten säästöt, sijoittaa ne varmoihin kohteisiin ja lainata rahaa muille vain varantonsa verran.
b) Pitää yllä yksityisten keskuspankkien omistajia, joilta ne lainaavat rahaa samoin kuin valtiokin.
c) Tehdä mahdollisimman paljon rahaa omistajilleen lainaamalla mahdollisimman monelle mahdollisimman paljon rahaa moninkertaisesti yli varantonsa, nostamalla pankkimaksujaan, maksamalla mahdollisimman matalaa korkoa asiakkailleen, ja sijoittamalla omat varansa ainakin lyhyellä tähtäimellä mahdollisimman korkeatuottoisiin, jopa riskialttiisiinkin kohteisiin.

14. Mitä ajattelet vanhasta lauseesta ‘Suosi suomalaista’?
a) Jos ostaisimme mahdollisimman paikallisia tuotteita ja palveluja, säästäisimme luontoa ja parantaisimme paikallista taloutta – tämä on itsestäänselvyys.
b) Suomalaisuutta ei enää ole; EU vaatii alamaisiaan kohtelemaan kaikkia toisten EU:n alueiden asukkaita ja yrityksiä samoin kuin entisen Suomen tasavallan asukkaita ja yrityksiä; kehotus suosimaan suomalaista voidaan katsoa muita EU:n alueita syrjiväksi ja on siis rangaistava teko.
c) Suomesta on jo saatu vietyä tai tuhottua suurin osa palveluista ja teollisuudesta, joten on sama, kehotetaanko suosimaan suomalaista tai ei – sitä on vaikea käytännössä enää tehdä.

15. Mitä ajattelet työttömyyden syistä?
a) Työtön on hyödytön loinen, ja on ilman työtä omasta halustaan.
b) Työttömyys on poliitikkojen huonon taloudenhoidon tulos.
c) Työttömyys on suurten yritysten, varsinkin suurten globaalien keskuspankkien ahneuden tulos.
d) Työttömyys johtuu huonosti suunnitellusta koulutuksesta.
e) Työttömyys johtuu siitä, että emme osaa tarpeeksi hyvin tuoda yhteen työnantajia ja työnhakijoita, emmekä anna mahdollisuuksia aloittaa pienimuotoista yritystoimintaa.

16. Kenellä pitäisi sinun mielestäsi olla oikeus laskea liikkeelle valtion valuuttaa?
a) Valtiolla, tietysti.
b) Yksityisellä keskuspankilla, tietysti.
c) En osaa sanoa.

17. Kuka Suomessa luo rahaa?
a) Valtio painattaa sitä rahapajassaan haluaminaan määrinä.
b) Yksityinen keskuspankki lainaa rahaa valtiolle korkoja vastaan.
c) Yksityiset pankit luovat virtuaalirahaa kirjoittamalla numeroita velanottajan tilille, joka sitten alkaa maksaa tuota summaa pankille ‘takaisin’ korkoineen.

18. Mitä uskoisit tapahtuvan, jos rahan luominen Suomessa siirrettäisiin kokonaisuudessaan Suomen valtiolle, pois keskuspankeilta?
a) Se edellyttäisi paluuta omaan valuuttaan, ja olisi ainut järkevä ratkaisu.
b) Raha-asioista päättäminen jäisi demokraattisesti valituille kansanedustajille, mikä mahdollistaisi kansalaisten vaikuttamismahdollisuuden tähän kaikille tärkeään asiaan.
c) Raha-asioista päättäminen jäisi demokraattisesti valituille kansanedustajille, mikä merkitsisi amatöörien puuhastelua asioissa, joista eivät mitään ymmärrä; tuloksena olisi talouden romahtaminen.
d) Yksityiset pankit olisivat hyvin, hyvin vihaisia.
e) Nato luultavasti miehittäisi Suomen.
f) En uskalla kommentoida tähän arkaluontoiseen asiaan; niin valtavista rahoista on kysymys, ja Suomi on vain pilkku kartalla ja muutama diginumero pankkien koneilla.

19. Mitä ajattelet sähkön säästämisestä?
a) Kiinteät kuukausimaksut pitäisi poistaa, jotta kulutuksen vähentäminen näkyisi heti sähkölaskussa, ja laskun voisi jopa säästämällä nollata, jos niin haluaa.
b) Sähkölaitosten tulee tuottaa voittoa osakkeidensa omistajille ja maksaa korkeita palkkoja johtajilleen, joten sähkön kulutuksen väheneminen on kompensoitava hintoja nostamalla.
c) Sähkön säästäminen on ainut ekologinen vaihtoehto.

20. Mielestäsi kuntien ja valtion julkiset palvelut
a) pitäisi yhtiöittää, kilpailuttaa palvelut alihankkijoilla, ja lopulta myydä yhtiö eniten tarjoavalle.
b) pitäisi hoitaa verovaroin, ja eräitä kansalaisten perustarpeita tyydyttäviä yksityisten yritysten palveluita pitäisi uudelleen kansallistaa (esimerkiksi sähkälaitos, tielaitos, vesilaitos, pankki, posti, vanhustenhoito, eläkelaitos, vakuutusyhtiö)
c) pitäisi lakkauttaa; kukin hankkikoon tarvitsemansa palvelut maksukykynsä mukaan tai olkoon ilman.

21. Talkootyö ja tuntipankkityö ovat mielestäsi
a) keinoja luoda yhteishenkeä ja parantaa yhteiskuntaa ja maan taloutta.
b) harmaata taloutta, joka pitäisi saada kuriin ja veron alle.
c) ajan ja varojen tuhlaamista, koska valtio ei pysty tehokkaasti verottamaan tällaista työtä; niitä ei pitäisi sallia.

22. Ministeri halusi palkata siivoojan. Hän oivalsi, että valtio on tehnyt työntekijän palkkaamisen hankalaksi ja kallliiksi. Miten hänen tulisi mielestäsi toimia tämän asian havaittuaan?
a) Myöntää, että laki on susi, ja alkaa korjata sitä.
b) Toimia huonon lain vaatimalla tavalla ja mutista hiljaa mielessään, miten hankalaa ja kallista kaikki on.
c) Jättää laki korjaamatta, mutta jättää itse noudattamatta sitä.

23. Työttömät työnhakijat eivät voi rekisteröidä toiminimeä, koska menettäisivät nykysysteemissä työttömyysturvansa. He alkavat toimia osuuskunnan kautta, koska työvoimatoimisto katsoo sen palkkatyötä vastaavaksi, eikä se vie oikeutta työttömyysturvaan. Mitä ajattelet tästä?
a) Tämä porsaanreikä on tukittava; osuuskunnan jäsenenä työskentelemistä on alettava käsitellä kuin yrittämistä, ja työttömyysturva on evättävä yrittäjältä.
b) Työvoimatoimistothan ovat jo kauan kannustaneet työttömiä liittymään osuuskuntiin juuri siksi, että he eivät menetä oikeuttaan työttömyysturvaan; tämä antaa työnhakijalle pehmeän laskun mahdolliseen yrittäjyyteen myöhemmin.
c) Osuuskunnat vievät kohtuuttoman osan jäsenensä tuloista, ja verotoimisto, vakuutuslaitos ja eläkelaitos myös kaappaavat niin paljon, että hinta nousee liian korkeaksi, ja osakkaan toiminta usein tyrehtyy omaan mahdottomuuteensa. Osuuskuntiin patistamisen sijaan valtion pitäisi sallia yritysten perustaminen sen vaikuttamatta työttömyysturvaan, kunnes yrittäjä pystyy elämään tuloillaan; tämä voi viedä useita vuosia. Osa-aikainenkin yritys on parempi kuin olla täysin työtön.

24. Australiassa voi ansaita $18000 (noin 14000€) vuodessa kaikista lähteistä – palkkatyö, oma yritys, tekijänpalkkiot, korkotulot jne – ennen kuin aletaan periä tuloveroa. Haluaisitko Suomen siirtyvän samantapaiseen järjestelmään?
a) Sehän vähentäisi verotuloja huomattavasti; sadat tuhannet suomalaiset lakkaisivat maksamasta tuloveroa lainkaan – maan talous romahtaisi.
b) Mielenkiintoista. Se kuulostaa harkitsemisen arvoiselta ajatukselta.
c) Järjestän heti tapaamisen Australian veroviranomaisten tai ministerien kanssa ja käyn opintomatkalla. Ehkä tämä olisi keino parantaa Suomen talouden joustavuutta.
d) Suomessa tarvitaan korkeita veroja, koska meillä on verovaroin kustannetut sairaalapalvelut ja muita yhteiskunnan tarjoamia palveluja – jollakin ne pitää kattaa.

25. Australiassa on hoito julkisissa sairaaloissa potilaalle täysin ilmaista, eli verovaroin maksettua. Haluaisitko Suomen siirtyvän samantapaiseen järjestelmään?
a) Joutuisimme kiristämään verotusta niin paljon, ettei siihen varmasti kukaan suostuisi.
b) Terveydenhuolto kuuluu kansalaisen peruspalveluihin ja sen pitäisi tosiaan olla potilaalle maksutonta – onhan hän jo maksanut siitä veroina.
c) Mitenkähän he ovat matalammalla verotuksella pystyneet järjestämään ilmaisen sairaanhoidon, kun me Suomessa emme pysty?
d) Sano minun sanoneen, Australian terveydenhuolto on pian korjaamattomassa kriisissä.

26. Kun työnhakija rekisteröi toiminimen, hän putoaa heti pois työttömyysturvan piiristä. Mitä ajattelet tästä?
a) Se on aikaisempien hallitusten perua, vakava epäkohta, ja haluan ryhtyä korjaamaan tilannetta heti; yritteliäisyyttä on tuettava.
b) Toiminimen rekisteröinyt on yrittäjä, yrittäjä elää omilla tuloillaan; jos hän ei osaa kääntää tulovirtaa päälle ensi hetkestä alkaen, hänestä ei ole yrittäjäksi.
c) Kyllähän he ovat oikeutettuja toimeentuloturvaan; sen maksaa kunta, ei valtio, eikä tällainen osa-aikatyötön näy virallisissa työttömyysluvuissa.
d) Osa-aikainen yrittäjä on toki oikeutettu työttömyysturvaan; jos työvoimatoimisto väittää toisin, se ei noudata lakia.

27. Mitä ajattelet orjatyöstä?
a) Tuopa on provosoiva kysymys; jos tarkoitat työttömyysavustusta vastaan tehtävää työharjoittelua tai työkokeilua, se ei suinkaan ole orjatyötä. Pidän noita työmuotoja työttömille mainiona työllistymisen apuna.
b) En hyväksy orjatyötä missään muodossa.
c) Työ on itseisarvo (paitsi minulle); nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa työnantajilla ei ole mahdollisuutta maksaa palkkaa, mutta tekemätöntä työtä kuitenkin löytyy kaikille.
d) Ketään ei pitäisi tukien lakkauttamisen uhalla pakottaa työskentelemään ilmaiseksi, mutta pidän hyvänä sitä, että palkattomaan harjoitteluun voivat tarjoutua ne, joiden mielestä siitä on heille hyötyä.
e) Kaikkien pitäisi työskennellä tulojensa eteen, joten kannatan palkatonta työtä niille, joille ei palkkatyötä löydy.

28. Mitä ajattelet siitä, että työvoimatoimistot pakottavat työnhakijoita orjatöihin?
a) Jos niin tapahtuu, se on laitonta ja siitä pitää työnhakijan valittaa eteenpäin.
b) He toimivat lain mukaan; palkatonkin työ on parempi kuin ei mitään.
c) Ei ketään voi pakottaa palkattomaan työhön; jos joku ei halua ottaa osaa työkokeiluun, hän voi jättäytyä työttömyysturvan ulkopuolelle.

29. Suomen työnantajat eivät palkkaa työntekijöitä, koska valtion työntekijästä vaatimat eläke- ja vakuutusmaksut tekevät sen taloudellisesti kannattamattomaksi. Mitä ehdotat?
a) Annetaan heidän ottaa työntekijöitä palkattomaan työsuhteeseen.
b) Alennetaan pakollisia eläke- ja vakuutusmaksuja ainakin niiden työnhakijoiden osalta, jotka ovat olleet työttöminä pitkään.
c) Kokeillaan ainakin muutaman vuoden ajan noiden maksujen rajua lkeikkaamista tai jopa poistamista; maksujen tarkoitus oli alunperin tarjota turvaa työttömyyden varalta, ei aiheuttaa sitä.

30. Mitä ajattelet siitä, että työvoimatoimiston, kelan ja sosiaalitoimen päätöksistä valittaminen on tehty vaikeaksi?
a) Jos se olisi yksinkertaisempaa, hukkuisimme valitusten virtaan.
b) Rahaa ei yksinkertaisesti ole kaikille jakaa – miksi siis valittaa?
c) Tämä on epäkohta, joka pitäisi korjata. Aion tehdä asialle jotain pian.

31. Onko Suomessa työvoimapula vai suurtyöttömyys?
a) No, kyllähän me kaikki tiedämme, että työttömien määrä on valtava ja kasvaa koko ajan.
b) Meillä on pulaa työntekijöistä monilla aloilla, joten meidän on kiirehdittävä työvoiman tuontia Suomeen.
c) Meillä on työvoimapula, jonka vuoksi kaikki kynnelle kykenevät on laitettava töihin, vaikka ilman palkkaa, jos se olisi työllistymisen este.
d) Työvoimapula on niin huutava, että meidän pitäisi alkaa tuoda orjatyöläisiä muualtakin; jos olot heidän lähtömaassaan ovat riittävän kurjat, he eivät pane pahakseen työskentelemistä hyvinvointivaltiossamme ilman palkkaa.

32. Miksi Suomessa on niin paljon työttömiä?
a) Monet ovat valinneet kotona oleilun työnteon sijaan; tämä on yksi mahdollisuus Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa.
b) Yritysten omistajat ovat liian ahneita palkatakseen riittävästi työntekijöitä; yritykset teettävät yhä enemmän työtä yhä pienenevällä työntekijäjoukolla tai siirtyvät halvempiin maihin.
c) Suomen valtio on tehnyt työntekijöiden palkkaamisen liian kalliiksi; aion ryhtyä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.
d) Työttömien joukossa on valtavasti niitä, joiden työkyky tai -motivaatio on heikentynyt; heitä pitää kuntouttaa entistä tehokkaammin, käyttäen apuna karensseja, jos välttämätöntä.

33. Mitä ajattelet kansalaisen perustulosta?
a) Se olisi reilu ja inhimillinen tapa taata kansalaisen arvon mukainen perustoimeentulo kaikissa elämän tilanteissa; voisimme opiskella, sairastaa, tehdä työtä yrittäjänä tai palkansaajana, tai vapaaehtoistyötä ilman pelkoa jäädä täysin tulotta.
b) Se saisi kansalaiset kuvittelemaan itsestään liikoja; on parempi nöyryyttää heitä työvoimatoimistossa ja sosiaalitoimistossa, jotta he muistavat, kuka heidän leipänsä maksaa.
c) Se olisi tyylikäs ratkaisu, jos meillä olisi siihen varaa – mutta meillä ei ole.

34. Mitä ajattelet talkootyöstä, naapuriavusta ja vaihtotaloudesta?
a) Tällaiset porsaanreiät olisi tukittava; kaikesta työstä on laadittava työsopimus ja maksettava eläke- ja vakuutuskulut ja verot.
b) Haluan korjata lakeja niin, että esteet tällaiselle työnteolle poistetaan; tällaisen työn avulla parannetaan yhteiskuntaa.
c) Onneksi nämä ovat häviämässä; niiden verotus on hankalaa, joten niitä harjoittavat ovat hyötyneet epäreilusti.

35. Kumpi seuraavista on mielestäsi lähempänä totuutta?
a) Kansalaiset elävät, tekevät työtä ja kuluttavat, tärkeimpänä tehtävänään maksaa veroja.
b) Veroja kerätään kansalaisilta, jotta voitaisiin kustantaa heille hyvinvointivaltion palveluja; jos he järjestävät palveluja toisilleen suoraan, vaihtotalouden ja naapuriavun ja talkootyön avulla, verovaroja ei tarvitse kerätä eikä käyttää niihin, mikä on koko valtion etu.

36. Mitä ajattelet siitä, että työttömyysavustuksesta peritään 20% vero?
a) Näin saadaan työttömän avustus vaikuttamaan suuremmalta; se on hyväksi Suomen maineelle hyvinvointivaltiona.
b) Näin taataan työpaikkojen säilyminen eri virastoissa, kun varoja siirrellään virastosta toiseen.
c) Onhan se aika korkea prosentti, mutta työttömät ovat tottuneet siihen; se otetaan suoraan heidän tuistaan, eikä heidän tarvitse ajatella sitä – he puhuvat viidensadan euron kuukausituloistaan, ei kuudensadan.
d) Kannatan tulojen verottomuutta tuhanteen euroon asti kuussa; aion heti ryhtyä korjaamaan tätä huonoa lakia.

37. Mitä kansan edustaminen mielestäsi tarkoittaa?
a) Kansan edustaja kyselee, ja kuuntelee jatkuvasti äänestäjiään, jotta osaa toimia eduskunnassa ja kunnanvaltuustossa äänestäjiensä toiveiden mukaan.
b) Se on edustajan oma itsenäinen ura; se, että puhutaan kansan edustamisesta, ei oikeastaan tarkoita käytännössä mitään.
c) On tullut aika tarkentaa termejä; edustajan tilalle pitäisi laittaa ‘hallitsija’, koska sitähän me käytännössä olemme.
d) Olen jäävi vastaamaan tähän kieroon kysymykseen.

38. Maaseudulla asuva vanhus neuloo pinon villasukkia ja antaa ne naapurilleen, joka puolestaan käy auttamassa häntä taloustöissä. Mitä sinun kansan edustajana tulisi mielestäsi tehdä asialle?
a) Harmaan talouden pois kitkeminen on ylevä päämääräni; naapurilta on vaadittava vero saamastaan hyödystä – tällä verotulolla valtio sitten kustantaa palveluja, muun muassa kotiapua vanhuksille.
b) Vanhuksen pitää maksaa työntekijänsä sosiaaliturvamaksut, vakuutusmaksut ja eläkemaksut, ja työntekijän on maksettava verot; valtiolla ei ole varaa sallia pimeaa yritystoimintaa. Se on nyt villasukkia, huomenna se voi olla jo kirjoneulesormikkaita ja villapaitoja.
c) Verojen tarkoitus on rahoittaa kaikille meille Suomen kansalaisille palveluja; jos nuo palvelut hoituvat naapuriapuna näin kätevästi, ilman verotoimiston, eläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai sosiaalitoimiston asiaan puuttumista, se on kaikkien etu. Haluan kannustaa kaikkia harrastamaan naapuriapua ja talkootyötä kaikkien hyvinvoinnin parantamiseksi.

39. Mitä ajattelet Suomen maaseudun uudelleen asuttamisesta?
a) Maaseudulla asuu itsenäisempiä, omilla aivoillaan ajattelevia ihmisiä, joita on vaikeampi hallita Helsingistä käsin; muuttoliikettä kaupunkeihin on kiihdytettävä entisestään, jotta valtio voi kontrolloida alamaisiaan entistä paremmin.
b) Maaseudulla asuu itsenäisempiä, omilla aivoillaan ajattelevia ihmisiä, jotka voivat olla Suomen uuden nousun työkalu; maaseudun autiotiloille siirtymistä pitäisi auttaa valtion avustuksilla, verohelpotuksilla ja palvelujen hajauttamisella pois pääkaupunkiseudulta.
c) Nykyaikaiseen urbaaniin teknologia-Suomeen ei oikein sovi maalaiset; jätetään maaseutu meidän kaupunkilaisten kesäiseen virkistyskäyttöön – pois haisevat navetat ja pärisevät koneet.

40. Lait, joita olet ollut mukana säätämässä, ovat johtamassa työnhakijoita taloudelliseen umpikujaan ja alkaa esiintyä liikehdintää, jonka pelätään muuttuvan väkivaltaiseksi. Mitä arvelet, että sinun ja muiden kansan edustajien pitäisi tehdä?
a) Lakeja on nopeasti kovennettava entisestään ja annettava poliisille lisävaltuuksia pidättää mielenilmaisijoita; vankilassaolo tulee yhteiskunnalle kalliiksi, mutta vankilatuomioiden pelko voi hillitä pullikoijia.
b) Virkamiehiä pitää suojella väkivaltaisilta fanaatikoilta; virastot tulee nopeasti siirtää salaisiin osoitteisiin ja sallia alamaisille vain puhelinyhteys, sekin pitkän jonotuksen kautta, jos edes niin.
c) Lakeja on nopeasti muutettava inhimillisemmiksi; olemme ilmeisesti menneet vikasuuntaan – on aika korjata tilanne ja taata kansalaisille perustoimeentulo ja kansalaisvapaudet.

41. Mihin suuntaan haluat muuttaa nykyisiä tuloeroja?
a) Haluan tasoittaa tuloeroja niin, että kaikki tulevat hyvin toimeen, eikä kenenkään varallisuus ole yletöntä.
b) Rikkaimmat ovat valtiolle tärkeimpiä kansalaisia, ja pyrin edelleenkin ajamaan heidän etujaan; siitä sitten valuu hyvinvointia alaspäin köyhälle kansalle.
c) Monet työläiset ja ammatinharjoittajat saavat nykyään enemmän tuloja kuin tarvitsevat; haluan lisätä heidän verotustaan, jotta voin taata riittävät valtion tuet suuryrityksille, Suomen talouselämän tukipilareille.
d) Asiat ovat tältä osin suhteellisen hyvin, enkä näe aihetta suuriin muutoksiin.
e) En halua vastata tähän kysymykseen, koska äänestäjäni eivät ehkä ymmärtäisi asennettani.

42. Mitä mieltä olet Suomen itsenäisyydestä?
a) Mielestäni meidän pitäisi palata siihen.
b) Minusta on hyvä, että asioista päättävät nyt meitä viisaammat.
c) Itsenäisyys on nykyään vain sana, ja Suomea kutsutaan edelleen itsenäiseksi, vaikka EU:n lait ajavat Suomen lakien yli; tärkeintä on, että meillä on edelleen lupa nimittää Suomea itsenäiseksi.
d) Siitä luopuminen tehtiin laittomasti, ilman kansanäänestystä, joten voimme laillisesti palata siihen milloin haluamme; liittovaltiosta eroaminen olisikin sitten hankalampi asia.
e) Suomi on itsenäinen ja näin on hyvä.

43. Mitä mieltä olet vuonna 2001 säädetystä laista, joka teki EU:n instituutioiden arvostelemisesta rikoksen?
a) En ole kuullutkaan sellaisesta; ei varmaan ole totta, ei menisi läpi.
b) Se tuotiin voimaan niin vaivihkaa, ettei sitä huomattu ajoissa; mutta sehän on vain laki, ei sitä koskaan panna käytäntöön.
c) Se on todella pelottavaa; laki on jo voimassa – milloin sitä aletaan soveltaa ja kehen?
d) En vastaa sinunlaisesi rikollisen esittämään kysymykseen, vaan alan heti laatia ilmiantoa päättäville elimille.

44. Mitä pidät ajatuksesta, että kaikki Suomen orjatyöläiset, palkattomasti työhön pakotetut, menisivät viikoksi lakkoon joulun alla?
a) Se säästäisi heidän työnantajiltaan heidän kouluttamiseensa ja kuntouttamiseensa menevät resurssit tänä kiireisenä aikana, joten pitäisin sitä hienosti tehtynä näiltä harjoittelijoilta.
b) Heidän työpanoksensa poistaminen juuri kriittisen kiireisenä ajankohtana olisi törkeää itsekkyyttä, ja heitä pitäisi rankaista tukien menettämisellä määräajaksi.
c) Hetkinen – Suomessa ei ole orjatyöläisiä; jos havaitset jonkun työskentelevän pakotettuna ja ilman palkkaa, ota yhteyttä minuun, niin korjaan asian.
d) Tarkoitus olisi ilmeisesti osoittaa, että heidän työnsä on arvokasta ja pitäisi olla palkattua; tämä voisi olla tehokas kampanja.

45. Mitä eroa mielestäsi on julkisilla ja yksityisillä palveluilla, jos mitään?
a) Julkiset palvelut maksetaan kansalaisten verovaroin, yksityisiä palveluja kukin voi ostaa rahoilla, jotka jäävät verotuksen jälkeen käyttöön.
b) Julkiset palvelut maksetaan kansalaisten verovaroin, niin myös yksityisille ulkoistetuista palveluista monet, ainakin osittain; kansalaiset siis tukevat näin yksityisiä yrityksiäkin; eroa ei juuri ole.
c) En ymmärrä kysymystäsi.

46. Mikä seuraavista edustaa lähinnä ihanneyhteiskuntaasi (väkilukuun suhteutettuna):
a) Sata ihmistä työskentelee kukin itsenäisinä ammatinharjoittajina omissa yhden hengen yrityksissään eri aloilla.
b) 99 ihmistä työskentelee yhden ihmisen omistamassa suuryrityksessä.
c) Yksi ihminen työskentelee täysin automatisoidussa suuryrityksessään ja 99 ihmistä on työttömänä.

47. Kumpi edustaa paremmin sinun asennettasi:
a) Kansalaisten on saatava mahdollisimman suuri hyöty valtion varallisuudesta edustajiensa kautta.
b) Valtion on saatava mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty kansalaisista.

48. Kumpi on mielestäsi tärkeämpi luonteenpiirre kansalaiselle (sinä mukaanluettuna):
a) Itsenäinen ajattelu ja rohkeus puhua mitä ajattelee ja tehdä minkä parhaaksi näkee..
b) Tottelevaisuus lakia, virkamiehiä, valtaapitäviä ja muita itseään ylempiä kohtaan.

50. Millainen kansalainen on mielestäsi parempi toimivalle demokratialle:
a) Suhteellisen passiivinen, äänestää tai ei, jättää päättämisen niille, jotka tietävät asioista enemmän, hyväksyy päätökset eikä jatkuvasti valita tai vaadi.
b) Aktiivinen poliittiseen elämään osallistuja, joka ottaa asioista selvää, tekee oman kantansa selväksi ja havaittuaan vikoja tai puutteita pitää huolen siitä, että ne korjataan.

51. Kumpi edustaa paremmin mielipidettäsi:
a) Valtio kaikkine laitoksineen on luotu kaikkien mahdollisimman tasaisesti jakautunutta hyvinvointia varten; valtio voi hyvin vain jos sen kansalaiset voivat hyvin.
b) Kansalaiset, eli kuluttajat, ovat velvollisia tottelemaan valtiota, valtion muodostamia ryhmittymiä, lakeja ja laitoksia, koska ilman niitä hän olisi voimaton.

52. Kansalaisten kurjistumisen ehkäisyksi on tärkeää:
a) Saada kuluttajat lisäämään kulutustaan, mikä auttaa yrityksiä tekemään enemmän voittoa ja palkkaamaan enemmän työntekijöitä.
b) Saada kansalaiset vähentämään tarpeetonta kulutusta, elämään yksinkertaisemmin, auttamaan toinen toistaan paikallisessa yhteisössään.

53. Jos joutuisit jostain absurdista syystä valitsemaan kahden seuraavan vaihtoehdon välillä ja voisit tehdä sen salaa, eikä kukaan itseäsi lukuunottamatta koskaan syyttäisi tai ylistäisi sinua teostasi, kummin toimisit:
a) Säilyttäisit henkesi vain koko muun kansan uhraamalla; tekisit niin.
b) Uhraisit oman henkesi, jos sillä pelastaisit loput kansaasi.

54. Kumpi kuvaa paremmin sinua:
a) Toimit aina yhteisen edun hyväksi, avoimesti ja vastuusi kantaen, vaikka itse kärsisit päätöksistäsi poliittisesti, taloudellisesti tai henkilökohtaisissa suhteissasi.
b) Pyrit käyttämään asemaasi järkevästi turvataksesi perheesi, ystäviesi ja oman tulevaisuutesi ja toimia niin taitavasti, ettei kukaan voi ainakaan todistettavasti sinua syyttää väärin tekemisestä.

55. Mikä näistä vastaa lähinnä ajatteluasi:
a) Kaikki Suomen kansalaiset ovat samassa veneessä.
b) Suomi on kaleerilaiva, jossa on komentajansa ja soutajansa ja ne, joiden päällä soutajat istuvat.
c) Kullakin on oma veneensä ja kukin valitsee oman suuntansa.
d) Suomi-laivasto toimii parhaiten, kun kaikki paatit ja laivat kulkevat suurinpiirtein samaan suuntaan.

56. Milloin taloudellista tilannetta maassa voidaan kutsua vaikeasti työllistäväksi?
a) Kun vähintään 5% työikäisistä on ollut työttöminä vähintään vuoden.
b) Hetkinen – eipäs sotketa käsitteitä; on olemassa vaikeasti työllistettäviä työttömiä, eipä nyt syytetä taloudellista tilannetta.
c) Voihan asiaa tältäkin kannalta katsoa, mutta harvemmin niin tehdään.
d) En halua kommentoida.

57. Mikä seuraavista on mielestäsi tärkein taito kansan edustajille:
a) Kyky viedä päätöksiä läpi oman harkinnan ja puolueen päätösten mukaan riippumatta siitä, mitä kansalaiset ajattelevat.
b) Kyky ottaa selvää, mitä kansalaiset edustajiltaan haluavat ja toimia niin, että kansalaisten tahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.
c) En halua kommentoida.

58. Jos  kansan köyhän enemmistön ja suuryritysten osakkeenomistajien etu ovat ristiriidassa, kumpi on mielestäsi tärkeämpi?
a) Suuret yritykset ovat tämän maan selkäranka, ja niitä on tuettava kaikin tavoin; se on köyhienkin tärkein tehtävä.
b) Suurin osa asioista voidaan ratkaista niin, ettei eturistiriitaa synny; pitkällä tähtäimellä kansan etu on myös suurten yritysten etu ja päinvastoin.
c) Kansalaisten enemmistön etu on demokratiassa tietysti tärkein asia, elleivät he itse toisin päätä.

59. Onko Suomessa mielestäsi työvoimapula, työpaikkapula vai suurinpiirtein tasapainossa oleva työllisyystilanne?
a) Suomessa on valtava pula pätevästä työvoimasta.
b) Suomessa on valtava pula työvoimasta niillä aloilla, jotka eivät vaadi erityistä ammattitaitoa.
c) Suomessa on valtava ilmaistyövoimapula.
d) Suomessa on valtava pula ilmaistyöpaikoista.

60. Mihin tuotannon automatisointi mielestäsi johtaa?
a) Työntekijöiden taitojen yksipuolistumiseen ja riippuvuuteen yhdestä työnantajasta.
b) Voittojen hurjaan kasvuun.
c) Työntekijöiden taitojen monipuolistumiseen.
d) Tuotantokustannusten kasvuun.
e) Työttömyyden kasvuun.
f) Työllisyyden kasvuun.

61. Jos kansalainen tekee työtä ilman palkkaa, hän mielestäsi:
a) on oikeutettu eläke- ja lomaetuihin samalla tavalla kuin ne, jotka tekevät samaa työtä palkkaa vastaan.
b) on oikeastaan työtön, joten hänellä ei ole oikeutta eläke- tai lomaetuihin.

62. Mitä mieltä olet siitä ihmisoikeuksien julistuksen kohdasta, jossa sanotaan, että jokaisella on oikeus saada samasta työstä sama palkka?
a) Aivan oikein, mutta se koskee vain palkkatyöläisiä, ei työttömiä; työtön voi joutua tekemään jopa entistä omaa työtään, ilman palkkaa, ja se on hyvä.
b) Ei meidän tarvitse noudattaa ihmisoikeuksien julistusta; meillä on omat sääntömme ja tulkintamme.
c) Näinhän se on sovittu, ja Suomikin on sen sopimuksen allekirjoittanut; ilmaistyöhön pakottaminen rikkoo ihmisoikeuksien julistusta.

63. Mitä sanoisit niille, jotka väittävät Suomen olevan menossa kohti yhä eriarvoisempaa yhteiskuntaa, jossa suuryrityksillä, virkamiehillä ja kansan “edustajilla” menee hyvin kansan enemmistön kurjistuessa?
a) Näin tuleekin olla – pitkällä tähtäimellä se on koko kansan etu.
b) Tuo on sellaisen ihmisen väite, joka ei tunne asiaa – Suomi on muuttumassa yhä tasavertaisemmaksi ja tuloerot kapenevat koko ajan.
c) Häpeän sitä, että olen mukana näissä kuvioissa, itse hyötyen tilanteesta, enkä ole pystynyt korjaamaan asioita.
d) En halua kommentoida.

64. Mitä sana ‘demokratia’ merkitsee sinulle?
a) Välttämätön kiusa; meidän on näyteltävä, että kansalaisilla on demokraattisia oikeuksia, mutta kuitenkin toimittava niin, että saamme toteutettua kulissien takana tekemämme päätökset kansalaisista huolimatta.
b) Se olisi hyvä idea; toivon, että omat lapseni vielä joskus elävät demokraattisessa yhteiskunnassa.
c) Se olisi tyhmän enemmistön mielivaltaa; taitavan eliitin mielivalta toimii paljon paremmin.
d) En halua kommentoida.

65. Ovatko Suomen työttömyysluvut mielestäsi rehellisiä?
a) Eivät tietenkään; niistä jätetään pois tunninkin viikossa työtä tekevät, orjatyössä olevat ja ne, jotka on jo ajettu työttömyysturvan ulkopuolelle selviytymään harmaassa taloudessa, loisimalla ja rikoksilla.
b) Niiden tarkoitus ei ole kertoa totuutta, vaan pitää yllä kulisseja, jotta olisimme edelleen lainakelpoisia.
c) Ne ovat puolueettoman tahon laatimia ja hyvin täsmällisiä; Suomessahan jokaista kansalaista pidetään silmällä kehdosta hautaan, joten pystymme laatimaan tilastot tarkasti, jos haluamme.
d) Eivät tietenkään – miksi olisivat?
e) En halua kommentoida.

66. Mikä seuraavista vaihtoehdoista olisi mielestäsi paras keino tasapainottaa maamme taloutta juuri nyt:
a) Kansan rikkaimmalta 10%:lta pois yritystuet, äitiysrahat, sopeutumisrahat, ylisuuret eläkkeet, lapsilisät, opintorahat ja muut valtion (eli kansan) suorat tuet?
b) Työttömyysturvan, kansaneläkkeiden, opintotukien ja lapsilisien leikkaukset, terveyskeskusmaksujen korottaminen?
c) Rikkaimman 10%:n verotuksen korottaminen ja verottoman tulon ylärajan nosto 10000 euroon vuodessa?
d) Köyhimmän 90%:n verotuksen korottaminen ja verohelpotukset rikkaimmille?
e) Lainanoton lisääminen?

67. Miten suhtaudut pieneen yritykseen, joka toimii jatkuvasti tappiolla tai tuottaa vain hiukan voittoa?
a) Se kiertää varmasti veroja; sen toimintaan olisi puututtava tarmokkaasti ja joko saatava se maksamaan veroa tai lopettamaan toimintansa.
b) Jos joku yrittäjä pystyy elämään pienillä tuloilla ja maksamaan yrityksen pakolliset maksut menemättä nurin, niin hänestä voisi ottaa oppia muutkin.
c) Heillä on ilmeisesti taitava kirjanpitäjä, ja heidän toimintansa saattaa muutenkin olla osaavaa; luojan kiitos, että tällaisia yrityksiä vielä on.

68. Jos verotoimisto hakee yrityksen konkurssiiin, koska yrityksellä ei ole riittävästi voittoja maksaakseen verotoimistolle kaiken, mitä verotoimisto siltä vaatii, miten arvioisit verotoimiston toimintaa tässä tilanteessa?
a) Se on auttanut saamaan kiinni jälleen yhden kannattamattoman yrityksen ja kaatanut sen; verovirkailijalle tulisi maksaa bonusta tästä hyvästä.
b) Se on toiminut vain lakien antamin valtuuksin, joten sitä ei voi syyttää; jos jotain korjattavaa on, se on laki, joka mahdollistaa verotoimistolle yritysten tuhoajan roolin.
c) Jokainen yritys on arvokas; yrittämisen esteitä tulisi poistaa, ei lisätä; verotoimisto ei saa vaatia muuta kuin mitä sille lain mukaan kuuluu, eikä maksamattomien verojen takia saa ajaa ketään konkurssiin, jos kysymyksessä on rehellisesti yrityksen tulojen pienuus, ei kirjanpitorikos.
d) Päämäärämme on ajaa alas kaikki yritykset Suomesta, joten verotoimisto toimii aivan sovittujen ohjeiden mukaan.

69. Mikä mielestäsi on pakollisiksi määrättyjen yrityksen kulujen (verot, yrittäjäeläkemaksut, eläkemaksut, vakuutusmaksut) tehtävä?
a) Taata yrittäjän ja hänen työntekijöidensä hyvinvointi yrityksen kaatuessa tai työntekijän menettäessä työpaikkansa.
b) Taata varsinkin pienten yritysten kaatuminen.
c) Taata verotoimiston, eläke- ja vakuutuslaitosten virkailijoiden toimeentulo ja edut.
d) Taata koko kansan hyvinvointi.
e) Estää ihmisiä ryhtymästä yrittäjiksi.

70. Kansalaisten toisilleen suorittama talkootyö, naapuriapu ja vaihtokauppa mielestäsi:
a) edistää kansan enemmistön hyvinvointia, mutta vie tuloja suuryrityksiltä ja viranomaisilta ja haittaa kansalaisten kontrollointia.
b) on epäreilua, koska kaikilla ei ole yhtä hyvät naapurisuhteet.
c) vahingoittaa koko kansan taloutta, koska tuosta työstä ei voida periä veroja, joilla sitten rahoitettaisiin kansan hyvinvointia.
d) vakauttaa koko kansan taloutta, koska se takaa palvelujen saannin kunkin rahatilanteesta riippumatta ja tarvitsematta turvautua verovaroihin palvelujen tuottamiseksi.

71. Mitä seuraavista meidän pitäisi mielestäsi lisätä maamme asioiden hoidossa:
a) Avoimuutta ja yleistä keskustelua ja yhteisiin asioihin vaikuttamista.
b) Kontrollia ja asioiden entistä tiukempaa sääntelyä laeilla.
c) Veroprosentteja ja verotuskohteita.
d) Tämä asia ei sinulle kuulu; me päättäjät hoidamme tämän.

72. Mikä seuraavista on sinulle työssäsi tärkeintä:
a) Rehellisyys.
b) Päättäväisyys.
c) Oveluus.

73. Jos kansa vastustaa voimakkaasti jotain ajamaasi lakimuutosta, miten mielestäsi olisi toimittava?
a) Heille on annettava lisää tietoa monelta kannalta, jotta he ymmärtävät, miksi muutos on hyvä.
b) Ilmeisesti he pelkäävät muutosta; on toimittava salaa, jotta heillä ei olisi liikaa aikaa pohtia ja surra asiaa, jonka kuitenkin aiomme viedä läpi heidän mielipiteistään huolimatta.
c) Heille on kerrottava kaunisteltu versio hankkeesta; harva kuitenkaan viitsii perehtyä lakialoitteeseen tarkasti.
d) Heitä on kuunneltava ja jos tarpeen, hankkeesta on luovuttava; kansa päättää.

74. Mikä seuraavista ohjaa toimintaasi eniten:
a) Mitä kansa haluaa tässä tilanteessa tehdä ja miten onnistun parhaiten toteuttamaan kansan tahdon.
b) Mitä puolueeni haluaa.
c) Mitä virkamiehet ja asiantuntijat haluavat.
d) Mitä suuryritykset haluavat.
e) Miten toimintani petaa minulle uutta uraa politiikasta luovuttuani tai äänestäjien erotettua minut.

75. Mitä ajattelet työeläkelaitosten yksityistämisestä?
a) Eläkemaksut otetaan automaattisesti työntekijän palkasta, eikä hänelle anneta vaihtoehtoja, joten tämä systeemi on kuin yksityiselle firmalle annettu kansalaisten verotusoikeus; tällainen pakkoasiakkuus on eläkefirmalle mainio tae tuloista, mutta ei kovin hyvä työntekijän kannalta.
b) Kansalainen voi valita, onko yksityisen eläkelaitoksen asiakas; jos hän tyytyy tekemään ilmaistyötä, häneltä ei peritä eläkemaksuja.
c) Tämä on ollut yksi tärkeä askel tiellä, jonka päämääränä on kansan suuren enemmistön muuttaminen kuluttajiksi, ja mieluiten kuluttajiksi ilman vaihtoehtoja.
d) Hysh! Monet eivät ole vielä tajunneet, että heidän työeläkemaksunsa eivät mene valtiolle, vaan yksityiselle yritykselle. Niin kauan kuin he eivät sitä ymmärrä, systeemi toimii hyvin, ja joka tapauksessa EU vaatii sitä meiltä, joten eihän meillä vaihtoehtoja ole.

76. Mitä tarkoittaa Suomen Valtio/Alv?
a) Se on yritys, jonka yritysmuoto on ‘valtio ja sen laitokset’.
b) Suomen kansalaisten omistama ja hallitsema kansallisvaltio.
c) EU:n hallitsema alue Pohjois-Euroopan reunamilla.
d) Ei se oikeastaan mitään tarkoita, se on vain laskutuksessa käytettävä näennäinen systeemi.
e) En halua sanoa mitään tähän.

77. Kuka omistaa yrityksen nimeltä Suomen Valtio/Alv, Y-tunnus 0986674-0?
a) Jokainen Suomen kansalainen, vaikka heille ei ole asiasta tiedotettukaan, eikä heille ole jaettu osakekirjaa omistusoikeutensa todisteeksi.
b) Poliitikot ja virkamiehet ja muutamat rikkaimmat yritysten omistajat.
c) Ulkomaiset pankit.
d) Euroopan Unioni.
e) Hys hys, ei tästä saa puhua.

78. Olisiko mielestäsi hyvä lisätä avoimuutta valtion asioiden hoidossa?
a) Voimme mielestäni suorastaan vaatia avoimuutta esimerkiksi työttömyystuen saajilta; ovathan he suuri rasite maan taloudelle.
b) Kuvittelisin, että varsinkin työttömät, opiskelijat, eläkeläiset ja muut köyhät haluaisivat enemmän avoimuutta politiikkaan ja päätöksentekoon, koska he ovat eniten kärsineet nykyisestä systeemistä.
c) Asiat hoidetaan jo Suomessa avoimesti; tietoa jaetaan kansalaisten ja viranomaisten kesken vapaasti molempiin suuntiin ja kaikilla on mahdoolisuus saada sanansa kuuluviin.
d) Minua on kielletty kommentoimasta minun yksityisasioideni paljastamisen uhalla.

79. Kun yhteiskunta ei ole pystynyt tarjoamaan kansalaiselle palkkatyötä tai muuta toimeentuloa kahteen vuoteen, pitäisikö mielestäsi
a) kansalaisen työttömyystukea korottaa anteeksipyyntönä ja korvauksena hänen kärsimästään epäoikeudenmukaisuudesta?
b) kansalaista rangaista tukien leikkaamisella siksi, että hän on ollut vailla riittävää toimeentuloa niin kauan?
c) kansalaiselle tarjota palkkatyö yhteiskunnan varoin; tekemistä kyllä aina löytyy, kun vain on palkanmaksaja?
d) kansalaiset tuet katkaista, koska hän ei tuota hyötyä eikä kuluta riittävästi, joten hänen hengissä pitämisensä ei ole taloudellisesti järkevää.
e) kansalaisen tuet katkaista ja hänen sallia tehdä omaa tai palkkatyötä ilman veroja tai sivukuluja seuraavat viisi vuotta?

80. Jos poliittiset toisinajattelijat vangittaisiin eikä julkisuudessa enää olisi jatkuvaa valitusta kansalaisten oloista, mitä luulet, että tapahtuisi?
a) Poliitikot saisivat vapaasti luoda ihanneyhteiskuntaa kaikille.
b) Poliitikot saisivat vapaasti käyttää muita kansalaisia omaksi ja omien puolueidensa ja rahoittajiensa hyödyksi.
c) Päätyisimme luultavasti harmoniseen hyvinvointivaltioon.
d) Päätyisimme luultavasti totalitääriseen diktatuuriin.

81. Kun ajattelet Suomen kansaa, ajatteletko
a) ‘Me’?
b) ‘He’?

82. Jos puolueesi kanta jossain asiassa on erilainen kuin oma kantasi, mitä teet?
a) Jos et onnistu muuttamaan puolueesi linjaa, vaihdat puoluetta tai ryhdyt riippumattomaksi.
b) Kerrot äänestäjille oman kantasi, koska tiedät sen tuovan sinulle ääniä, mutta tiedät myöhemmin tottelevasi puolueesi johtajan määräyksiä.
c) Esiinnyt vaalien alla puolueesi asenteiden edustajana, mutta aikoen kansanedustajana muuttaa puolueesi kantaa.

83. Mitä sana ‘rehellisyys’ sinulle on?
a) Saavuttamaton päämäärä.
b) Kaikkea toimintaani ohjaava moraalinen ja juridinen laki.
c) Vaalimainoksen sanahelinää.
d) Jotain, mitä kansa minulta vaatii, mutta puolueeni kieltää, ellei siitä ole hyötyä heille.

84. Mitä tunteita termi ‘Suomen kansa’ sinussa luo?
a) Ylpeyttä ja kiitollisuutta siitä, että kuulun siihen.
b) Pelkään sen tuomitsevan minut.
c) Halua käyttää sitä oman elantoni hankkimiseen, vaikka viekkaudella.

Advertisements

Your comment - Sinun kommenttisi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s